قرائت
سوره مباركه سبا از ابتدا تا آيه 7  (1)

عبدالله بن سلام از رسول گرامي اسلام (ص) پرسيد: (اي محمد) به من خبر ده! شروع و ختم قرآن با چيست؟
پيامبر گرامي (ص) فرمودند: اي ابن سلام! شروع آن با

و پايان آن با

است.  (2)


براي تمرين بيشتر از ابتداي سوره مباركه نور (صفحه 350) تلاوت كنيد. (حداقل دو صفحه)


1- ابتداي سوره سبا در صفحه 428 قرآن قرار دارد.
2- بر نوشته از كتاب تلاوت (ادب هجدهم) تأليف ابوالفضل علامي.