تاريخ و زمان
جمعه 4 اسفند 1402   07:24:00
جستجو
خطبه ها

شماره خطبه

متن خطبه

فايل
1 آفرينش آسمان و زمين   
2  بازگشت از جنگ صفين  
3

خطبه معروف به شقشقيه

4  اندرز به مردم
5  رحلت رسول خدا
6

 آماده نبرد

7  نكوهش دشمنان
8  درباره زبير و بيعت او
9

 درباره پيمان شكنان

10

حزب شيطان

11

خطاب به محمد حنفيه

12

پس از پيروزى بر اصحاب جمل

13

سرزنش مردم بصره

14

در نكوهش مردم بصره

15

در برگرداندن بيت‏ المال

16

به هنگام بيعت در مدينه

17 داوران ناشايست
18 كوهش اختلاف راي عالمان
19

به اشعث بن قيس

20

در منع از غفلت

21

در توجه به قيامت

22

در نكوهش بيعت شكنان

23 در باب بينوايان
24

برانگيختن مردم به پيكار

25

رنجش از ياران سست

26

اعراب پيش از بعثت

27

در فضيلت جهاد

28

اندرز و هشدار

29

در نكوهش اهل كوفه

30

درباره قتل عثمان

31

دستورى به ابن‏عباس

32

روزگار و مردمان

33

وقتيجنگ بصره مي رفت 

34

پيكار با مردم شام

35

بعد از حكميت

36

در بيم دادن نهروانيان

37

در ذكر فضائل خود

38

معنى شبهه

39

نكوهش ياران و دعوت به جهاد

40

در پاسخ شعار خوارج

صفحه:    1   ،   2   ،   3   ،   4 ،  5  ، 6

بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 1036276
تعداد بازديد اين بخش: 31161
در امروز: 165
اين بخش امروز: 1

بيشتر
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.