تاريخ و زمان
شنبه 5 مهر 1399  
جستجو
خطبه ها

شماره خطبه

متن خطبه

فايل
121

 خطاب به خوارج

 
122

 هنگام نبرد صفين به يارانش فرمود

123

 در سرزنش اصحاب خود

124

تعليم ياران در كار جنگ

125

در رابطه با خوارج وقتي حكميت را انكار كردند

126

درباره تقسيم بيت ‏المال

127

در خطاب به خوارج

128

از پيشامدها و فتنه هاي بصره خبر مي دهد

129

درباره پيمانه‏ها

130

سخنى با ابوذر

131

در فلسفه قبول حكومت و توصيف امام حق

132

در پارسايى در دنيا

133

ذكر عظمت پروردگار

134

راهنمائى عمر در جنگ با روميان

135

نكوهش مغيره

136

در مسئله بيعت

137

درباره طلحه و زبير

138

در اشارت به حوادث بزرگ

139

به هنگام شورى

140

در نهى از غيبت مردم

141

درباره نهى از غيبت

142

درباره نيكى به نااهل

143

در طلب باران

144

فضيلت خاندان پيامبر

145

در فناى دنياو نكوهش بدعت

146

راهنمايي عمر در جنگ با ايرانيان

147

در هدف از بعثت

148

پيش درباره اهل بصره

149

پيش از وفاتش

150

اشارت به حوادث بزرگ

151

خبردادن از فتنه ‏هاى آينده

152

ستايش خدا،پيشوايان دين

153

در فضائل اهل‏بيت

154

در آفرينش خفاش

155

خطاب به مردم بصره

156

سفارش به پرهيزكارى

157

پيامبر و قرآن

158

خوشرفتارى خود با مردم

159

در بيان عظمت پروردگار

160

در بيان صفات پيامبر و خاندان او

صفحه:    1   ،   2   ،   3   ،   4 ،  ، 6

بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 1146251
تعداد بازديد اين بخش: 339
در امروز: 131
اين بخش امروز: 1

بيشتر
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.