تاريخ و زمان
سه شنبه 8 بهمن 1398  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 456621
تعداد بازديد اين بخش: 11602
در امروز: 2869
اين بخش امروز: 55

بيشتر
آيين نامه هاي آموزشي

                                برنامه‌ها، مواد درسي و محتواي آموزشي دارالقرآن الكريم 


راي صادره در دويست و سي‌امين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/3/79 به استناد ماده 3 اساسنامه دراالقرآن مصوب ششصد و سي و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش برنامه‌هاي اينگونه مركز شامل سه دوره آموزشي در 10 سطح و يك رشته ويژه به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ماده1- دوره مقدماتي
هدف: قران آموزان در اين دوره ضمن گذراندن دو سطح، با روخواني و روانخواني قرآن مجيد آشنا مي‌شوند.
سطح1) آموزش روخواني شامل آشنايي با حروف و حركات صداها
سطح2) رونخواني (مهارت روخواني) شامل تمرينات عملي قواعد روخواني با استفاده از آيات قرآن كريم.
ماده2) دوره عمومي
هدف: قرآن‌آموزان در اين دوره طي گذراندن 4 سطح اهداف زير را دنبال مي‌كنند:
الف) توانايي قرائت صحيح و روان قرآن كريم با رعايت احكام ضروري تجويد
ب) توانايي درك معناي عبارات و آياتي كه داراي لغات كثيرالاساعمال قرآني مي‌باشند.
سطح3) آموزش مفاهيم 1 و تجويد1 (آموزش مخارج و صفات حروف)
سطح4)آموزش مفاهيم 2 و مهارت تجويد 1
سطح5)آموزش مفاهيم 3 تجويد 2 (آموزش احكام حروف)
سطح6) آموزش آداب تلاوت قرآن و مهارت تجويد2
ماده3) دوره اختصاصي
هدف: قرآن‌آموزان در اين دوره با توجه به استعداد علاقه خود در يكي از دو رشته اختصاص اختصاصي مفاهيم يا قرائت شركت مي‌‌كنند.
رشته اختصاصي مفاهيم قرآن كريم:
سطح7) آموزش مفاهيم 4و5 – آموزش علم صرف
سطح8) آموزش مفاهيم6- آموزش علم نحو
سطح9) آموزش مباني تفسير- تفسير (1) يك دوم جزء 30 قرآن كريم
سطح10) آشنايي با تفاسير مشهور- تفسير (2) جزء 30 قرآن كريم بطور كامل
2- رشته اختصاصي قرائت قرآن كريم:
سطح7) آموزش علم صرف- آموزش مفاهيم 4و5
سطح8) وقف و ابتداء- آموزش مفاهيم 6
سطح9) آموزش مباني تفسير- تفسير(1) يك دوم جزء 30 قرآن كريم
سطح10) آشنايي با تفاسير مشهور- تفسير 2() جزء 30 قرآن كريم بطور كامل
2- رشته اختصاصي قرائت قرآن كريم:
سطح7) آموزش علم صرف- آموزش مفاهيم 4و5
سطح8) وقف و ابتدا- آموزش مفاهيم6
سطح9)مقامات و نغمات قرآني
سطح10) مهارت در مقامات و نغمات قرآني، بيان آوايي (لحن الاداء)
ماده 4) رشته ويژه حفظ قرآن كريم
هدف:
به منظور بهره‌مندي از حفظ آيات الهي، آموزشهاي خاص اين رشته بصورت مجزي از سطح 3 دوره عمومي آغاز و همزمان با سطوح دوره عمومي ادامه مي‌يابد و فراگيران ضمن حضور در كلاسهاي آموزشي دوره عمومي به حفظ آيات مربوط به سطوح مذكور مي‌پردازند.
سطح3) حفظ دو جزء ديگر(حفظ3 جزء)
سطح4) حفظ دو جزء ديگر(حفظ5 جزء)
سطح5)حفظ دو جزء ديگر(حفظ 5جزء)
سطح6) حفظ سه جزء ديگر(حفظ8 جزء)
سطح7) حفظ سه جزء ديگر(حفظ11 جزء)
سطح8) حفظ سه جزء ديگر(حفظ14 جزء)
سطح9) حفظ سه جزء ديگر(حفظ17 جزء)
سطح10) حفظ سه جزء ديگر(حفظ5 جزء يا بالاتر)
ماده5) مدت زمان آموزش هر يك از سطوح 20 جلسه نود دقيقه‌اي خواهد بود و رشته حفظ محدوديت زماني ندارد.
تبصره1- در دوره مقدماتي سطوح 1و2 در هر جلسه ده دقيقه به معارف قرآن و قصه‌هاي قرآني متناسب با سنين دانش‌آموزان مطرح مي‌گردد.
تبصره2- در هريك از سطوح دوره عمومي شصت دقيقه‌ به آموزش تجويد و سي دقيقه به آموزش مفاهيم اختصاص مي‌يابد.
ماده6- به منظور دستيابي به تربيت قرآني در تمامي سطوح، كلاس‌هاي درس با ذكر يك حديث متناسب با شرايط و نياز فراگيران آغاز مي‌گردد.
ماده7- قرآ‌ن‌آموزان در بدو ورود در آزمون تعيين سطح شركت مي‌كنند تا سطح تحصيلي آنان مشخص گردد.
ماده8- در دوره اختصاصي قرآن‌آموزان مجاز به انتخاب هر يك از رشته‌هاي اختصاصي قرائت و مفاهيم و رشته ويژه حفظ با توجه به ضوابط مندرج در اين مصوبه خواهند بود.
ماده9- در صورت وجود امكانات و شرايط لازم در دارالقران‌الكريم مي‌توان براي داوطلبان پيش‌دبستاني، كلاسهاي ويژه اين سنين از قبيل: حفظ سور كوچك، قصه‌هاي قرآن و... برگزار نمود.
ماده10- قرآن‌آموزان پس از كسب موفقيت در پايان هر سطح گواهينامه پايان آن سطح و پس از گذراندن دوره عمومي و اختصاصي گواهينامه پايان دوره عمومي و اختصاصي دريافت مي‌كنند.
ماده11- حافظاني كه هر جزء قرآن كريم را حفظ كنند گواهينامه موقت آن جزء و پس از تكميل حفظ جز‌هاي سطح مربوطه گواهينامه پايان سطح دريافت مي‌كنند اين گواهينامه غير از مدارك سطوح دوره عمومي و اختصاصي است.
موضوع: برنامه‌ها، مواد درسي و محتواي آموزشي دارالقرآن الكريم به استناد ماده 3 اساسنامه دارالقرآن‌الكريم در دويست و سي‌امين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/3/1379 به تصويب رسيد. صحيح است، به مورد اجرا گذاشته شود.


1

تعداد بازديد اين بخش: 1542
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.