تاريخ و زمان
سه شنبه 8 بهمن 1398  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 456525
تعداد بازديد اين بخش: 957
در امروز: 2773
اين بخش امروز: 8

بيشتر
مجلات قرآني
رشد قرآن - زمستان 86- شماره 19
نويسنده
عنوان مطلب
رديف
 

سرمقاله

1
رقيه شجاعي توليد اقتصادي در قران 2
احمد ترجمان قرائت هاي چند گانه 3
خبرگزاري قراني ايكنا پژوهشي نوين درباره مفردات قرآن 4
اسماعيلي نساجي زواره در آمدي بر نداها و خطاب هاي قرآن 5
فريبا انجمي گزارش اعتبار بخشي راهنماي  برنامه ي درسي قرآن راهنمايي 6
حسين بهبودي برخي از شيوه هاي آموزشي در مهمد شكوفه هاي قران 7
  گناه در قران 8
جعفر شيخ الاسلامي گلبرگ هايي از قرآن 9
شمسي نجفي فروشگاه بزرگ شهر قران 10
دكتر قاسم فائز

نگاهي به ((التحقيق في التحريف عن القران الشريف ))

11
  مسيحيت در ايين قرآن 12
منصوره براري مطلق تعامل قران وسنت در فهم دين 13
علي عزتي اساس نامه ي مراكز دارالقران الكريم 14
بهزاد صولتيان تاثير يادگيري قران بر كاهش انگيزه هاي مجرمانه 15
صغري بيات واژه مستضعف در قران 16
ژيلا قهاري آموزش هاي قراني و فوق برنامه اموزشي 17
شهره  رياضت تسبيح اتم ها و مولوكول از نگاه علوم تجربي 18

منبع:مجله رشد


تعداد بازديد اين صفحه: 66
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.