تاريخ و زمان
دوشنبه 5 خرداد 1399  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 870661
تعداد بازديد اين بخش: 4226
در امروز: 556
اين بخش امروز: 12

بيشتر
برگزيدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
برگزيدگان بيست و دومين دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
 
رشته انتخابي:قرائت
 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
فرهاد رشوندي
قزوين
اول متوسطه
قرائت
پسر
اول
2
سيد عدنان موسوي
خوزستان
اول متوسطه
قرائت
پسر
دوم
3
عادل جلالي
فارس
اول متوسطه
قرائت
پسر
سوم
4
علي قلعه نويان
تهران
اول متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
5
سيد احمد تكويني
استثنايي
اول متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
6
مسعود كريمي
خراسان
دوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
7
محمد عابد زاده
آذربايجان شرقي
دوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
8
جواد احمديان
قم
دوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
9
فرهاد كردي
قزوين
دوم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
10
مهدي محمد قاسمي
خوزستان
دوم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
11
كاظم ايزدي
اصفهان
سوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
12
حامد محمد مرادي
قم
سوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
13
نصيرالدين جاويدي
مازندران
سوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
14
قاسم صميمي
فارس
سوم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
15
فرض الله حسن زاده
اردبيل
سوم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
16
جواد پاكدامن
خراسان
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
اول
17
محمد علي هژبري
اردبيل
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
18
حميد صديق
قم
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
19
سيد محسن صفوي
زنجان
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
20
روح الله فراتي
سمنان
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي:حفظ 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
محمد رضا بازرگان
فارس
اول متوسطه
حفظ
پسر
اول
2
محمد حسن واحد
اصفهان
اول متوسطه
حفظ
پسر
دوم
3
محمد رضا بيات
شهرستانهاي تهران
اول متوسطه
حفظ
پسر
سوم
4
مهدي قاسمي
خراسان
اول متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
5
مرتضي هاشمي
مركزي
اول متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
6
مصطفي منتظري
مازندران
دوم متوسطه
حفظ
پسر
اول
7
محمدصادق رضايي
فارس
دوم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
8
ايوب فرجي پور
هرمزگان
دوم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
9
جواد طاهراحمدي
مركزي
دوم متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
10
حميد رودباري
همدان
دوم متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
11
امير حسام بهروز
خراسان
سوم متوسطه
حفظ
پسر
اول
12
مهدي گرائيلي
گلستان
سوم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
13
علي شرعياتي
يزد
سوم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
14
محمد احسان مهاجراني
فارس
سوم متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
15
محمد هادي حياتي
قم
سوم متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
16
مجتبي حميديان
قم
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
اول
17
محمد رضا به سرشت
كرمان
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
18
علي اميري
خوزستان
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
19
محمود صباحي زاده
هرمزگان
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
20
عبدالله كاووسي فرد
فارس
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي:مفاهيم  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
حسين رفيعي
گيلان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
2
حسين عبدالله نژاد
خراسان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
3
محمد علي فروغي
قم
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
4
محسن سفيديان
سمنان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
5
محسن اخلاصي
تهران
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
6
حامد ولي زاده
آذربايجان غربي
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
7
سيدمحمد حسين شمس
قم
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
8
ميثم هراسانيان
سمنان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
9
حميد رضا كبوك
تهران
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
10
امير محمدي
كردستان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
11
مجتبي وفائيان
خراسان
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
12
عليرضا مسيح پور
كهكيلويه و بوير احمد
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
13
محسن عبداللهي
شهرستانهاي تهران
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
14
سيدحبيب الله تاج زاده
تهران
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
15
حميد رضا اسكندري
فارس
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
16
محمد رضا صفري
گيلان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
17
رسول دوست محمدي
كرمان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
18
ابوذر سلطاني
تهران
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
19
رضا بهرامي
همدان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
20
محمد رضا حسين زاده
فارس
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
فرهاد كافي
خراسان
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
2
ياسين شيخلو
آذربايجان شرقي
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
3
مرتضي رحمتي
قم
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
4
مسعود قنبري
كهكيلويه وبوير احمد
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
5
محمدمهدي اشرفيان
كرمان
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
6
موسي زارع
فارس
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
7
جواد بيرجند طلب
شهرستانهاي تهران
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
8
آرمان حيدري نژاد
گيلان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
9
شاهرخ رحماني
كردستان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
10
علي اكبر احمدي
همدان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
11
سيد احمد موسوي
لرستان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
12
امير صفايي
قم
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
13
جواد فرقاني
خراسان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
14
محسن فتح اله بياتي
خوزستان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
15
جواد صفري
اصفهان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
16
سيد روح الله دولتخواه
كهكيلويه وبويراحمد
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
17
رحمان ياسي
بوشهر
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
18
روح الله جيريايي
مركزي
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
19
سيد حسن مظلومي
مازندران
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
20
موسي زارع
فارس
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: قرائت
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
فاطمه سادات فاطمي زاده
خراسان
اول متوسطه
قرائت
دختر
اول
2
سيده رضوان موسوي
همدان
اول متوسطه
قرائت
دختر
دوم
3
فرزانه شباني
مركزي
اول متوسطه
قرائت
دختر
سوم
4
عذرا راشدي
خوزستان
اول متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
5
فرزانه قضاوتي
زنجان
اول متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
6
سحر مستدام
فارس
دوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
6
نجمه رضا نژاد
قم
دوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
7
رضوان جامه بزرگ
همدان
دوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
8
مهديه ناصرپور
يزد
دوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
9
آزاده شاملو
تهران
دوم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
10
حميده ارجمند
بوشهر
دوم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
11
فاطمه رحمدار
فارس
سوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
12
سميه جعفري
استثنايي
سوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
13
فهيمه يادگاري
تهران
سوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
14
ندا مقدري
يزد
سوم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
15
سارا دريس زاده
خوزستان
سوم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
16
مرضيه فيروززاده
فارس
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
اول
17
الهام سلطاني نژاد
كرمان
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
18
زينب مهركيش
خراسان
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
19
فاطمه مهديين
مازندران
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
20
كبري آقامحمدي
تهران
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
عاطفه رفيع منزلت
اصفهان
اول متوسطه
حفظ
دختر
اول
2
آرزو اسلامي
استثنايي
اول متوسطه
حفظ
دختر
دوم
3
فاطمه جدي
مركزي
اول متوسطه
حفظ
دختر
سوم
4
زهرا دولتي
گيلان
اول متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
5
عاليه شيخاني
خراسان
اول متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
6
الهه غفاري
تهران
دوم متوسطه
حفظ
دختر
اول
7
زهرا عابدي
آذربايجان شرقي
دوم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
8
رباب زرين
آذربايجان غربي
دوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
9
الهه كدخدايي
قم
دوم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
10
زينب شعباني
گلستان
دوم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
11
مريم سليماني
اصفهان
سوم متوسطه
حفظ
دختر
اول
12
عطيه فريدوني
تهران
سوم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
13
كلثوم آلبوخنفر
خوزستان
سوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
14
مريم ناصري
كرمانشاه
سوم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
15
زهرا محسني
قم
سوم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
16
فاطمه قارداشي
تهران
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
اول
17
سميه كدخدايي
قم
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
18
دلكش حاجتي
گيلان
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
19
خديجه كاظمي
شهرستانهاي تهران
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
20
مرضيه قاسمي
همدان
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: مفاهيم 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
سمانه عبدالهي فام
آذربايجان شرقي
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
2
حديث شهابي
كرمان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
3
زهرا حيدري
همدان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
4
سمانه گلي تقي آبادي
خراسان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
5
بهناز مختاري
آذربايجان غربي
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
6
آمنه يونسي
بوشهر
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
7
سميرا انصاري
همدان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
8
ابتهال مؤذن
تهران
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
9
معصومه هنرمند
فارس
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
10
حسني شاملو احمدي
كرمانشاه
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
11
زهرا حبيبي خراساني
خراسان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
12
فاطمه مراديان
شهرستانهاي تهران
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
13
حبيبه قاهري
سمنان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
14
زينب موسوي
خوزستان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
15
ندا شيخ
گلستان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
16
نرگس متقي
قم
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
17
صفورا زارعي
فارس
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
18
مهديه جدليها
قزوين
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
19
صفورا اسماعيلي
چهار محال و بختياري
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
20
مرضيه جولايي
اصفهان
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مرجان صادقيان
يزد
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
2
فاطمه عرفاني
مازندران
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
3
سميرا باقري
قم
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
4
مطهره بوذري
خراسان
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
5
الهام طباخي
آذربايجان شرقي
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم
6
سيده مريم زين العابدين
قم
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
7
عاطفه خويد
كرمانشاه
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
8
مريم تدين زاده
تهران
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
9
سميرا مرتضايي
فارس
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
10
ثمانه لطفي
همدان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم
11
سعيده ملكي
شهرستانهاي تهران
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
12
ريحانه شريعت علوي
گلستان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
13
عاطفه حاجي تبار
مازندران
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
14
فاطمه قايل پور
خراسان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
15
زهرا الفتي
لرستان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم
16
صغري غمخوار اصفهاني
خوزستان
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
17
سعيده ملا نوري
يزد
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
18
فريده مهديان فر
خراسان
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
19
زينب احمديان
قم
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
20
اختر طاقتي احسن
همدان
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم

تعداد بازديد اين صفحه: 159
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.