تاريخ و زمان
دوشنبه 5 خرداد 1399  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 870601
تعداد بازديد اين بخش: 4216
در امروز: 496
اين بخش امروز: 2

بيشتر
برگزيدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
برگزيدگان سيزدهمين دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور


رشته انتخابي: قرائت
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
حامد شاكر نژاد
خراسان
اول راهنمايي
قرائت
پسر
اول
2
مصطفي زارعان
آذربايجان شرقي
اول راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
3
سيد مهدي بهشتي
شهرستانهاي تهران
اول راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
4
مهدي جليليان
خراسان
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
اول
5
فريد منصوريان
سمنان
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
6
محسن صادقي
همدان
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
7
محمد مكرمي
شهر تهران
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
اول
8
سلمان مهركيش
خراسان
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
9
محمد زيد آبادي
فارس
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
10
محمد سلطاني
شهر تهران
اول متوسطه
قرائت
پسر
اول
11
آزاد بيضاوي
آذربايجان غربي
اول متوسطه
قرائت
پسر
دوم
12
حسين رشيدي
لرستان
اول متوسطه
قرائت
پسر
سوم
13
محمد بابايي
شهر تهران
دوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
14
امير رضايي ارجمند
آذربايجان شرقي
دوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
15
ياسر دانيالي
مركزي
دوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
16
اصغر عليزاده
برستان
سوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
17
محمد صادق صراف زاده
شهر تهران
سوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
18
مهدي فيروزي
اردبيل
سوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
19
محمد مهدي نجفي نيا
شهرستانهاي تهران
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
اول
20
محمد رضا تجلي
سمنان
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
21
سيد حاني طباطبايي
خراسان
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
22
اسماعيل لايق برحق
گيلان
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
سوم


رشته انتخابي: حفظ
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
سيد حميد ضيايي
شهر تهران
اول راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
اول
2
سيد سجاد نعمت الهي
شهرستانهاي تهران
اول راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
دوم
3
علي داور پناه
اصفهان
اول راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
سوم
4
محمد حسين اسعد
آذربايجان شرقي
دوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
اول
5
محمد ابراهيم سميعي
فارس
دوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
دوم
6
رضا محمودي
مازندران
دوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
سوم
7
حسين نظري
شهر تهران
سوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
اول
8
محمد علي عقيلي
شهرستانهاي تهران
سوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
دوم
9
عبدالحميد اخوان
فارس
سوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
سوم
10
منصور شريفي
شهرستانهاي تهران
اول متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
اول
11
بهرام احمدي
گيلان
اول متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
دوم
12
محمد جواد شريف زاده
فارس
اول متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
سوم
12
 روح الله حقيري
اصفهان
اول متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
سوم
13
جلال خليلي
آذربايجان شرقي
دوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
اول
14
سيد مهدي اميني
شهر تهران
دوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
دوم
15
محمد سلمانيان
شهرستانهاي تهران
دوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
سوم
16
محمد رضا كشاورزي
شهر تهران
سوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
اول
17
محمد مهدي اعرابي
خراسان
سوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
دوم
18
پژمان قنبر بيگي
ايلام
سوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
سوم
19
عزيز اله صدرايي
شهر تهران
چهارم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
اول
20
كاظم قاسم پور
چهار محال و بختياري
چهارم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
دوم
21
عليرضا دهقاني
مركزي
چهارم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
سوم
 

رشته انتخابي: مفاهيم
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
محمد بازرگان نژاد
شهر تهران
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
2
حسين غضنفري
مركزي
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
3
جعفر نجيب
فارس
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
4
حميد شربتي فرد
شهر تهران
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
5
داود احمدي فر
شهرستانهاي تهران
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
6
سيد محمدباقر عسگري
گيلان
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
7
سلمان عبدالله نژاد
شهر تهران
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
8
مجيد قنبري نژاد
اصفهان
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
9
مجتبي ارغياني
خراسان
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
10
مهدي اسكندري
مركزي
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
11
ياسر نوروز زاده
كرمان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
12
جلال محمدي
شهرستانهاي تهران
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
13
مهدي مهدي نيا
آذربايجان شرقي
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
14
هادي نيل فروشان
شهر تهران
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
15
حمزه شيخياني
بوشهر
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
16
رسول يحيايي
سمنان
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
17
مهدي غفاري
خراسان
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
18
جواد معروفي
شهر تهران
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
19
احمد صوفي
مركزي
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
20
محسن توكلي
لرستان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
21
حسن چاقمي
شهرستانهاي تهران
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
 

رشته انتخابي: نهج البلاغه
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
سيد محمد تقي ابراهيمي
گيلان
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
2
محسن كريمي
مركزي
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
3
محسن محمدي
اصفهان
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
4
مهدي حبيب زاده
همدان
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
5
مهدي اميني پور
شهر تهران
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
6
حميد رضا جليلي
كرمان
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
7
سيد محسن افصحي زاده
همدان
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
8
مهدي امينين پور
شهر تهران
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
9
حميد رضا جليلي
كرمان
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
10
امير حسين نظري
خراسان
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
11
مهدي غلامرضايي
اصفهان
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
12
روح الله هوشيار ثابت
گيلان
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
13
محراب كاظمي مطلق
خراسان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
14
احمد مستوفي الموتي
مازندران
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
15
ملكعلي جهانگيري
اردبيل
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
16
عيسي مالمير
همدان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
17
جمشيد كاظمي
كهكيلويه و بوير احمد
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
18
صحت قاسمي
ايلام
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
19
مهدي غياثي زاده
بوشهر
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
20
مهدي تال
كرمانشاه
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
21
محمدرضا مشتاقي
اصفهان
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم


 رشته انتخابي : قرائت
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
توحيده يادگاري
تهران
اول راهنمايي
قرائت
دختر
اول
2
شيرين كيان ارثي
اصفهان
اول راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
3
زينب علايي
شهرستانهاي تهران
اول راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
4
مرضيه دهقان
خراسان
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
اول
5
اكرم صالحي پور
اصفهان
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
6      
سميه قشقاري
شهرستانهاي تهران
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
7    
فيروزه نيرو
فارس
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
اول
8
زينب حامد لبانيان
خراسان
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
9
سپيده عناري خويي
تهران
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
10
سميه حاجعلي
تهران
اول متوسطه
قرائت
دختر
اول
11
شيما ملا باشي
همدان
اول متوسطه
قرائت
دختر
دوم
12
اسماء برغون
يزد
اول متوسطه
قرائت
دختر
سوم
13
فاطمه عيدي پور
فارس
دوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
14
زهره قلي پور
شهرستانهاي تهران
دوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
15
محبوبه مسلمان يزدي
يزد
دوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
16
ربابه سوگندي
خراسان
سوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
17
شكيبا حاتمي خرم
تهران
سوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
18
زهرا اسكندري
بوشهر
سوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
19
زهره مقدسي
تهران
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
اول
20
مريم روانبخشي
زنجان
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
21
فهيمه چاووشي زاده
يزد
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
 

رشته انتخابي: حفظ
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
سميه درخشان
تهران
اول راهنمايي
حفظ
دختر
اول
2
آمنه ايزدپناه
فارس
اول راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
دوم
3
سعيده شهرستان هاري
كرمان
اول راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
سوم
4
زهرا سادات موسوي
شهرستانهاي تهران
دوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
اول
5
الهام ساماني
فارس
دوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
دوم
6
زينب زارعان
آذربايجان غربي
دوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
سوم
7
شيما سميعي
تهران
سوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
اول
8
سميه عنصري
خوزستان
سوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
دوم
9
مرضيه اقبالي
گيلان
سوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
سوم
10
مريم صحت پور
فارس
اول متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
اول
11
سميه شيخ بهايي
خراسان
اول متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
دوم
12
حميده تجمليان
يزد
اول متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
سوم
12
زهرا اصغرپور
تهران
 
 
 
 
13
زينب سلمانيان
شهرستانهاي تهران
دوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
اول
14
سيده صفورا فقيه حسيني
بوشهر
دوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
دوم
15
رقيه گل صنم
آذربايجان غربي
دوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
سوم
16
مريم نوروزي
تهران
سوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
اول
17
زهرا كامرايي
اصفهان
سوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
دوم
18
وجيه هوشياران
خراسان
سوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
سوم
19
نفيسه شمس
تهران
چهارم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
اول
20
آمنه باقري
خراسان
چهارم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
دوم
21
نيره واعظ
اصفهان
چهارم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
سوم
 

رشته انتخابي: مفاهيم
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
الهام رجايي
يزد
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
2
مرضيه فرهنگ
فارس
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
3
فاطمه اصغرزاده
خوزستان
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
4
سمانه ارجمند كرماني
كرمان
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
5
زهرا ساريخاني
مركزي
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
6      
زهرا مختاري
اصفهان
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
7    
صديقه راستكردار
گيلان
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
8
فاطمه دري
خراسان
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
9
فاطمه عليرضايي
فارس
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
10
سوسن محمدي
كرمانشاه
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
11
نجمه السادات فاضل
اصفهان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
12
شكوفه مهرباني
شهرستانهاي تهران
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
13
مريم فرهمند فر
فارس
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
14
عليه صدري
كهكيلويه و بوير احمد
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
15
نعيمه حكيمي فرد
اصفهان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
16
سعيده مويد فر
يزد
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
17
مريم حقي
 اصفهان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
18
شيما الله وردي زاده
تهران
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
19
ليلا عزيزي
كردستان
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
20
معصومه عبيدي
گيلان
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
21
صديقه شاكري
شهرستانهاي تهران
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مريم پورحسين
فارس
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
2
سميه آقا باقري
مركزي
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
3
زهره درخشاني
سيستان و بلوچستان
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
4
ليلا رحيمي
آدربايجان شرقي
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
5
مهري مرادي
كهكيلويه وبوير احمد
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
6      
هدي توكلي
لرستان
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
7    
عاطفه صادقي
مازندران
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
8
فهيمه مير كريمي
هرمزگان
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
9
زهرا صالحي
كهكيلويه وبوير احمد
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
10
حكيمه غريبي
بوشهر
اول متوسطه
نهج البلا غه
دختر
اول
11
رقيه مشكي اصل
آذربايجان شرقي
اول متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
12
شيرين فهيمي
اردبيل
اول متوسطه
نهج البلا غه
دختر
سوم
13
سوده حامديان
اصفهان
دوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
اول
14
ليلا عليزاده
آذربايجان غربي
دوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
15
حميرا بابايي
زنجان
دوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
سوم
16
سارا جعفرزاده
اردبيل
سوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
اول
17
فاطمه بابايي زارعي
خوزستان
سوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
18
ليلا بهاري
آذربايجان شرقي
سوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
سوم
19
پگاه منصوري
بوشهر
چهارم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
اول
20
كبري دودانگه
زنجان
چهارم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
21
عالم تاج عوضي
كهكيلويه وبوير احمد
چهارم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
سوم
 


تعداد بازديد اين صفحه: 500
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.