تاريخ و زمان
دوشنبه 5 خرداد 1399  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 870662
تعداد بازديد اين بخش: 4227
در امروز: 557
اين بخش امروز: 13

بيشتر
برگزيدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
برگزيدگان بيستمين دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور


رشته انتخابي: قرائت  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
حميد رضا نداف
قزوين
اول متوسطه
قرائت
پسر
اول
2
علي اسماعيلي
خراسان
اول متوسطه
قرائت
پسر
دوم
3
معين زحمت كش
گيلان
اول متوسطه
قرائت
پسر
سوم
4
 
 
اول متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
5
 
 
اول متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
6
محمد حسن موحدي
تهران
دوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
7
صادق قرباني
خراسان
دوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
8
سعيد محمدي
زنجان
دوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
9
 
 
دوم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
10
 
 
دوم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
11
مجيد زينعلي
اصفهان
سوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
12
سيد جوادحسيني
خراسان
سوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
13
حسين بابايي
تهران
سوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
14
 
 
سوم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
15
 
 
سوم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
16
علي خشنود
تهران
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
اول
17
حسين پوركوير
خرسان
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
18
علي روشندل
فارس
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
19
 
 
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
20
 
 
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: حفظ
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مهدي ميرزايي
مركزي
اول متوسطه
حفظ
پسر
اول
2
بهزاد هژبري
اردبيل
اول متوسطه
حفظ
پسر
دوم
3
شجاع رويدات
خوزستان
اول متوسطه
حفظ
پسر
سوم
4
 
 
اول متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
5
 
 
اول متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
6
مصطفي درخشان
قزوين
دوم متوسطه
حفظ
پسر
اول
7
هادي فولادي
آذربايجان شرقي
دوم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
8
عدنان خلفي
خوزستان
دوم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
9
 
 
دوم متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
10
 
 
دوم متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
11
مجيد فقيه
اصفهان
سوم متوسطه
حفظ
پسر
اول
12
جواد كرماني
سمنان
سوم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
13
عليرضا محمدي
تهران
سوم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
14
 
 
سوم متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
15
 
 
سوم متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
16
محسن كرمي
فارس
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
اول
17
روح الله كهن
شهرستانهاي تهران
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
18
محمد نعيمي
همدان
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
19
 
 
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
20
 
 
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: مفاهيم
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
محمد كريمي
همدان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
2
محسن رجبي
سمنان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
3
سيدسجاد بهرامي منش
فارس
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
4
 
 
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
5
 
 
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
6
ابراهيم نظامي
آذربايجان شرقي
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
7
حميد علي زاده
مازندران
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
8
احسان فلاحتي
همدان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
9
 
 
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
10
 
 
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
11
حسين انصاريان
همدان
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
12
عبدالهادي مهديه
قم
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
13
حامد فروزان
مازندران
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
14
 
 
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
15
 
 
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
16
علي جنته اني
اصفهان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
17
اكبر ترابي
تهران
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
18
مهدي محمدي
لرستان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
19
 
 
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
20
 
 
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
 

رشته انتخابي: نهج البلاغه
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
دانيال دهقار
گلستان
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
2
داود حسن لو
آذربايجان شرقي
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
3
حامد ساعتي
تهران
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
4
 
 
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
5
 
 
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
6
مير هاشم موسوي
اردبيل
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
7
احسان موافق دهدشتي
بوشهر
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
8
مهدي زارع
فارس
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
9
 
 
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
10
 
 
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
11
رحمان هيهاوند زارعي پور
اصفهان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
12
محمود غفارزاده
آذربايجان شرقي
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
13
مصطفي فرهمند
مازندران
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
14
 
 
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
15
 
 
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
16
مصطفي پور صادق
مازندران
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
17
مصطفي جوادپور
گيلان
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
18
قاسم خسروجردي
گلستان
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
19
 
 
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
20
 
 
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
 

رشته انتخابي: قرائت  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
فاطمه رحمدار
فارس
اول متوسطه
قرائت
دختر
اول
2
ندا مقتدري
يزد
اول متوسطه
قرائت
دختر
دوم
3
زهرا گروسي
زنجان
اول متوسطه
قرائت
دختر
سوم
4
 
 
اول متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
5
 
 
اول متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
6
صغري خورشيدي
گيلان
دوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
7
مرضيه فيروززاده
فارس
دوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
8
افسانه كاظمي
مركزي
دوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
9
 
 
دوم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
10
 
 
دوم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
11
زهرا پادام
فارس
سوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
12
سوسن حسامي
كردستان
سوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
13
زهرا كشاورز
بوشهر
سوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
14
 
 
سوم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
15
 
 
سوم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
16
سهيلا نجفي
آذربايجان غربي
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
اول
17
راحله فرحزادي
تهران
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
18
تكتم درخشان
خراسان
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
19
 
 
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
20
 
 
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي:  حفظ
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
زينب شعباني
گلستان
اول متوسطه
حفظ
دختر
اول
2
الهام گلمكاني
خراسان
اول متوسطه
حفظ
دختر
دوم
3
سيده زهرا موسوي
قزوين
اول متوسطه
حفظ
دختر
سوم
4
 
 
اول متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
5
 
 
اول متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
6
زينب زائري
گيلان
دوم متوسطه
حفظ
دختر
اول
7
مريم چيتگر
قزوين
دوم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
8
سميه كدخدايي
قم
دوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
9
 
 
دوم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
10
 
 
دوم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
11
منصوره دانش زاده
قم
سوم متوسطه
حفظ
دختر
اول
12
نازنين آئيني
سيستان و بلوچستان
سوم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
13
سيده مرضيه شريفي
خراسان
سوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
14
 
 
سوم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
15
 
 
سوم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
16
طاهره جاويد
گيلان
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
اول
17
فاطمه السادات مرتضوي
خوزستان
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
18
نعيمه اسلام منش
يزد
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
19
 
 
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
20
 
 
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: مفاهيم  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مرضيه بني ميبدي
يزد
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
2
زهرا نوري
شهرستانهاي تهران
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
3
فرشته ضيايي
مازندران
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
4
 
 
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
5
 
 
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
6
مرضيه جولايي
اصفهان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
7
الهام لرستاني
همدان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
8
سميه مرادي انصاري
ايلام
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
9
 
 
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
10
 
 
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
11
الهام كشاورزي
فارس
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
12
عطيه السادات ديباجي
شهر تهران
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
13
فدك موحدي
قم
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
14
 
 
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
15
 
 
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
16
زهرا عيدي زاده
فارس
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
17
فاطمه السادات برومند
قم
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
18
زهرا السادات سادات زاده
يزد
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
19
 
 
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
20
 
 
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه   
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
فاطمه ايزدي
اصفهان
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
2
شيما صادقيان
همدان
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
3
سيده طالب دنيا
اردبيل
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
4
 
 
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
5
 
 
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم
6
راضيه ساريجلو
قم
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
7
ستاره عبدلي
همدان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
8
حديث بيگ زاده ماهاني
كرمان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
9
 
 
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
10
 
 
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم
11
فاطمه مهدي پور
يزد
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
12
شكوفه قاسمي
چهار محال و بختياري
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
13
نسيبه خالداري
كرمان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
14
 
 
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
15
 
 
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم
16
مريم ساعدي
خوزستان
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
17
ساجده محمديان
مازندران
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
18
زهرا آشوري
قم
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
19
 
 
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
20
 
 
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم

تعداد بازديد اين صفحه: 135
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.