تاريخ و زمان
دوشنبه 5 خرداد 1399  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 870641
تعداد بازديد اين بخش: 4221
در امروز: 536
اين بخش امروز: 7

بيشتر
برگزيدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
برگزيدگان نهمين دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور

رشته انتخابي: قرائت
 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
محمد پور بافراني
تهران
اول راهنمايي
قرائت
پسر
اول
2
علي رضا گوشه اي
حومه تهران
اول راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
3
روح الله حيدري
فارس
اول راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
4
محمد صادق زارعان
آذربايجان شرقي
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
اول
5
زهير طيب
تهران
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
6
سعيد زنده دل
مازندران
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
7
ابوالفضل خطيبي
تهران
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
اول
8
محمد باقر مقدس
حومه تهران
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
9
رامين افراشته
آذربايجان شرقي
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
10
كامران زمان ناميان
سمنان
اول ودوم دبيرستان  
قرائت
پسر
اول
11
مجتبي جاويدي
خراسان
اول ودوم دبيرستان 
قرائت
پسر
دوم
12
عليرضا آقايي
يزد
اول ودوم دبيرستان 
قرائت
پسر
سوم
13
مهدي فكري
تهران
سوم و چهارم دبيرستان
قرائت
پسر
اول
14
فاضل محمد بيگن
حومه تهران
سوم و چهارم دبيرستان
قرائت
پسر
دوم
15
حبيب صدقي
آذربايجان شرقي
سوم و چهارم دبيرستان
قرائت
پسر
سوم
 
 
رشته انتخابي: مفاهيم 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
كيانوش خليلي
تهران
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
2
حسن خادمي كوشا
حومه تهران
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
3
وحيد شهيدي
كرمان
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
4
ابوذر بي نياز
كهكيلويه
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
5
محمد رضا كشاورزي
حومه تهران
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
6
مهدي سليمي
همدان
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
7
امير اميرخاني
تهران
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
8
روح الله ديانت
حومه تهران
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
9
سيد محمد طباطبايي
اصفهان
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
10
مصطفي صرفي
حومه تهران
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
11
محمد رضا رزگي
خراسان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
12
علي اكبر تدين
يزد
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
13
محمود الماسي
همدان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
14
محسن جمالي
اصفهان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
15
محمد مهدي نژاد كوهي
خراسان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
16
غلامحسين فاتحي
چهار محال و بختياري
سوم و چهارم دبيرستان
مفاهيم
پسر
اول
17
احمد راسخي
فارس
سوم و چهارم دبيرستان
مفاهيم
پسر
دوم
18
محمد رضا سعيدي
مازندران
سوم و چهارم دبيرستان
مفاهيم
پسر
سوم
 

رشته انتخابي: نهج البلاغه
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
عبدالله غلامي
خراسان
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
2
ميثم شيخ زاده
حومه تهران
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
3
سيد ياسر حسيني
مازندران
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
4
محمد اعزازي
آذربايجان غربي
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
5
پويا فراصتي
فارس
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
6
مهرداد بيگلريان
مازندران
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
7
محمد مهدي خواجه
يزد
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
8
محمود تقيه
فارس
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
9
حجت الله بهرامي نسب
سمنان
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
10
احمد شاكر
يزد
اول ودوم دبيرستان 
نهج البلاغه
پسر
اول
11
سيد عباس هاشمي نژاد
حومه تهران
اول ودوم دبيرستان 
نهج البلاغه
پسر
دوم
12
كريم يونسي
مركزي
اول ودوم دبيرستان 
نهج البلاغه
پسر
سوم
13
محمد حسين ذوالعدل
فارس
سوم و چهارم دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
اول
14
غلامرضا اسجدي
خراسان
سوم و چهارم دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
دوم
15
محمد نعمتي
ايلام
سوم و چهارم دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
سوم
 
 
رشته انتخابي: قرائت
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
 فاطمه ميرعبدالله
اصفهان
اول راهنمايي
قرائت
دختر
اول
2
مريم رحيمي
تهران
اول راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
3
آزاده سعيدي
مازندران
اول راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
4
نقاء طيبي
حومه تهران
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
اول
5
ماندانا امامي
تهران
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
6      
سحر شبستري
سيستان و بلوچستان
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
7    
بي بي مريم امير خدا
خراسان
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
اول
8
حميده حاج محمد حسين تهراني
تهران
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
9
نجمه كريمي
اصفهان
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
10
مريم عيوضي
آذربايجان غربي
اول ودوم دبيرستان 
قرائت
دختر
اول
11
زهرا قطعي
فارس
اول ودوم دبيرستان 
قرائت
دختر
دوم
12
ناهيد سلطاني
مركزي
اول ودوم دبيرستان 
قرائت
دختر
سوم
13
محبوبه نوري
مركزي
سوم و چهارم دبيرستان
قرائت
دختر
اول
14
فريبا كامياب
فارس
سوم و چهارم دبيرستان
قرائت
دختر
دوم
15
مرجان پيري
كردستان
سوم و چهارم دبيرستان
قرائت
دختر
سوم
 
 
رشته انتخابي : مفاهيم
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مرضيه هاشمي
فارس
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
2
خديجه اقدامي
گيلان
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
3
فهيمه اسماعيلي
سمنان
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
4
نفيسه كمراني
اصفهان
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
5
نادره بصيري
آذربايجان غربي
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
6      
ليلا حبيبي
همدان
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
7    
ناهيد قراخواني
آذربايجان غربي
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
8
عصمت كريمي
يزد
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
9
زهرا كاظمي
زنجان
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
10
فاطمه انجوي اميري
فارس
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
11
مهين صادق احمدي
خراسان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
12
مهديه صفري
اصفهان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
13
نرگس نيك انديش
كرمان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
14
فاطمه آزاد بخت
اصفهان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
15
افسانه جعفري
فارس
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
16
زهرا علي بابايي
فارس
سوم و چهارم دبيرستان
مفاهيم
دختر
اول
17
مژگان خان بابا
حومه تهران
سوم و چهارم دبيرستان
مفاهيم
دختر
دوم
18
راضيه محمد صفي
آذربايجان شرقي
سوم و چهارم دبيرستان
مفاهيم
دختر
سوم
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
سميه مقيميان
مازندران
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
2
مريم فرهي
اصفهان
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
3
منيره شعباني
مركزي
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
4
ربابه شريفي
فارس
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
5
طاهره حقي
همدان
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
6      
مريم جعفري
كرمان
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
7    
دل آرام اسكندري
چهار محال و بختياري
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
8
زهره مهدوي
خراسان
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
9
ماندانا باقري
فارس
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
10
مريم دهقان پور
يزد
اول ودوم دبيرستان 
نهج البلا غه
دختر
اول
11
مريم عالي شاهي
اصفهان
اول ودوم دبيرستان 
نهج البلا غه
دختر
دوم
12
فاطمه صحرايي
باختران
اول ودوم دبيرستان 
نهج البلا غه
دختر
سوم
13
ليلا نمير
فارس
سوم و چهارم دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
اول
14
معصومه علمي
خراسان
سوم و چهارم دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
دوم
15
زهرا فتحي
زنجان
سوم و چهارم دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
سوم
 

تعداد بازديد اين صفحه: 102
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.