تاريخ و زمان
دوشنبه 5 خرداد 1399  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 870682
تعداد بازديد اين بخش: 4229
در امروز: 577
اين بخش امروز: 15

بيشتر
برگزيدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
برگزيدگان بيست و ششمين دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
 
رشته انتخابي: قرائت 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
 سيد محمد طاهايي
مازندران
اول متوسطه
قرائت
پسر
اول
2
عليرضا نوري
خراسان رضوي
اول متوسطه
قرائت
پسر
دوم
3
فرزاد غفاري
فارس
اول متوسطه
قرائت
پسر
سوم
4
حسن فاميل آستانه
گيلان
اول متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
5
علي خراشادي
گلستان
اول متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
6
حميد رضا رحماني
تهران
دوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
7
محمدامين بهشتي
خراسان رضوي
دوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
8
سيد عباس موسوي
خوزستان
دوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
9
امين صيدي
كرمانشاه
دوم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
10
محسن بزم آرا
خراسان شمالي
دوم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
11
بهزاد صادق زاده
اردبيل
سوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
12
جواد سليماني
خراسان رضوي
سوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
13
پيمان عباسي
شهرستانهاي تهران
سوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
14
مرتضي زينلي
اصفهان
سوم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
15
حميد رحيم دخت
آذربايجان غربي
سوم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
16
علي نيكي
كرمانشاه
پيش دانشگاهي
قرائت
پسر
اول
17
سجاد صفر نژاد
اردبيل
پيش دانشگاهي
قرائت
پسر
دوم
18
علي اكبر لطفي پور
خراسان رضوي
پيش دانشگاهي
قرائت
پسر
سوم
19
سيد رضا چاووشيان
مازندران
پيش دانشگاهي
قرائت
پسر
چهارم
20
روح الله فياضي
قم
پيش دانشگاهي
قرائت
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: حفظ 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
 سيد مصطفي
صباحي مقدم
اول متوسطه
حفظ
پسر
اول
2
مهدي عارفي
قم
اول متوسطه
حفظ
پسر
دوم
3
مصطفي مغني
خراسان رضوي
اول متوسطه
حفظ
پسر
سوم
4
رحيم پور صفري
گيلان
اول متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
5
احمدمحمدي
مازندران
اول متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
6
ابوالفضل محمدي
گيلان
دوم متوسطه
حفظ
پسر
اول
7
مصطفي فرهنگ
خوزستان
دوم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
8
سيد نجم الدين حسيني
زنجان
دوم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
9
عليرضا يوسف زاده
مازندران
دوم متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
10
محمد حسين سليماني پور
قم
دوم متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
11
حمزه عبيدي نيسي
خوزستان
سوم متوسطه
حفظ
پسر
اول
12
سيد مهدي صفوي
زنجان
سوم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
13
روح الله سيف
مركزي
سوم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
14
حبيب الله ظفريان
چهارمحال و بختياري
سوم متوسطه
حفظ
پسر
چهارم
15
ناصر پور عباس
اردبيل
سوم متوسطه
حفظ
پسر
پنجم
16
امين سعدون
خوزستان
پيش دانشگاهي
حفظ
پسر
اول
17
سيد عليرضا تقوي
سمنان
پيش دانشگاهي
حفظ
پسر
دوم
18
سيد محسن موسويان
اردبيل
پيش دانشگاهي
حفظ
پسر
سوم
19
شرافت سيد احمدي
فارس
پيش دانشگاهي
حفظ
پسر
چهارم
20
اصغر قره جه لو
زنجان
پيش دانشگاهي
حفظ
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: مفاهيم
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
سيد مجتبي حسيني
مركزي
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
2
سروش كجبافي
خوزستان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
3
عليرضا عسگري
چهارمحال و بختياري
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
4
رامين يوسفي
لرستان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
5
سامان شمسي پور
كهكيلويه و بويراحمد
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
6
سيد محمد سيارپور
تهران
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
7
عباس آذرنيوند
فارس
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
8
محمد سوري
كرمانشاه
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
9
محمد مهان پور
مركزي
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
10
سيد مصطفي مرعشي
خوزستان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
11
محسن كجوري
مازندران
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
12
محمد صادق عباسي
گيلان
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
13
سجاد شا اميري
 خوزستان
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
14
رحيم براتيان اول
خراسان شمالي
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
15
سجاد عبدالملكي
لرستان
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
16
عليرضا دقايقي
خوزستان
پيش دانشگاهي
مفاهيم
پسر
اول
17
 رضا طهماسبي
خراسان شمالي
پيش دانشگاهي
مفاهيم
پسر
دوم
18
رضا خسروي
كرمان
پيش دانشگاهي
مفاهيم
پسر
سوم
19
شهرام عباس زاده
آذربايجان شرقي
پيش دانشگاهي
مفاهيم
پسر
چهارم
20
يوسف غانمي
بوشهر
پيش دانشگاهي
مفاهيم
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
محمد دركي
خراسان جنوبي
 
نهج البلاغه
پسر
برگزيده
2
مازيار خالدي
كهكيلويه و بوير احمد
 
نهج البلاغه
پسر
برگزيده
3
سيد حسين مير توني
خراسان رضوي
 
نهج البلاغه
پسر
برگزيده
4
وحيد تاروردي زاده
آذربايجان غربي
 
نهج البلاغه
پسر
برگزيده
5
امير حسين ابراهيمي
فارس
 
نهج البلاغه
پسر
برگزيده
6
مرتضي رستمي
تهران
 
نهج البلاغه
پسر
برگزيده
7
سيد جواد حسيني
سمنان
 
نهج البلاغه
پسر
برگزيده
8
مهرداد توماري
تهران
 
نهج البلاغه
پسر
برگزيده
9
محمد مقصود لو
گلستان
 
نهج البلاغه
پسر
برگزيده
10
رسول قاسمي
اصفهان
 
نهج البلاغه
پسر
برگزيده
11
 
 
 
نهج البلاغه
پسر
 
12
 
 
 
نهج البلاغه
پسر
 
13
 
 
 
نهج البلاغه
پسر
 
14
 
 
 
نهج البلاغه
پسر
 
15
 
 
 
نهج البلاغه
پسر
 
16
 
 
 
نهج البلاغه
پسر
 
17
 
 
 
نهج البلاغه
پسر
 
18
 
 
 
نهج البلاغه
پسر
 
19
 
 
 
نهج البلاغه
پسر
 
20
 
 
 
نهج البلاغه
پسر
 
 

رشته انتخابي: قرائت  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
سناء منبوخي
خوزستان
اول متوسطه
قرائت
دختر
اول
2
نگار عليزاده
آذربايجان غربي
اول متوسطه
قرائت
دختر
دوم
3
هانيه يادگاري
تهران
اول متوسطه
قرائت
دختر
سوم
4
عرفانه غلامي
فارس
اول متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
5
زهرا نژاد تبريزي
اصفهان
اول متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
6
فرشته راستي
خراسان رضوي
دوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
7
فائزه ناصري
همدان
دوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
8
ليلا فراهاني
مركزي
دوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
9
مرضيه جلال الدين صالحي
خوزستان
دوم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
10
حميده ملكي
اردبيل
دوم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
11
زينب رضايي
 
سوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
12
منيره عيدي پور
فارس
سوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
13
افسانه رضايي تبار
همدان
سوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
14
هما خانجاني
استثنايي
سوم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
15
عطيه جعفري
مركزي
سوم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
16
آرزو بيات
همدان
پيش دانشگاهي
قرائت
دختر
اول
17
فاطمه قاسمي
يزد
پيش دانشگاهي
قرائت
دختر
دوم
18
ريحانه خدادادي
مركزي
پيش دانشگاهي
قرائت
دختر
سوم
19
ليلا آقا زيارتي فراهاني
قم
پيش دانشگاهي
قرائت
دختر
چهارم
20
پروين سليماني
چهارمحال وبختياري
پيش دانشگاهي
قرائت
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: حفظ
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
فائزه السادات قريشي نسب
يزد
اول متوسطه
حفظ
دختر
اول
2
مهرنوش الماسي
خوزستان
اول متوسطه
حفظ
دختر
دوم
3
هاجر مهر عليان
اصفهان
اول متوسطه
حفظ
دختر
سوم
4
سمانه خطيب شهيدي
تهران
اول متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
5
طاهره ملايري
مركزي
اول متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
6
فاطمه اژدري
كرمان
دوم متوسطه
حفظ
دختر
اول
7
الهام حسين زاده
فارس
دوم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
8
سمانه سادات موسوي
خراسان رضوي
دوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
9
نرگس اسماعيلي
مركزي
دوم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
10
زهرا زيدانيان
خوزستان
دوم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
 
سپيده عباس قلي زاده
مازندران
دوم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
11
نزيهه جنامي
خوزستان
سوم متوسطه
حفظ
دختر
اول
12
راحيل حامد پور
فارس
سوم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
13
فاطمه خليفه شوشتري
قم
سوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
14
مريم شفيعي
استثنايي
سوم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
15
حميرا ملجايي
خراسان رضوي
سوم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
16
كوثر صباح
خوزستان
پيش دانشگاهي
حفظ
دختر
اول
17
سميه رحمتي
خراسان رضوي
پيش دانشگاهي
حفظ
دختر
دوم
18
فاطمه زرين
آذربايجان غربي
پيش دانشگاهي
حفظ
دختر
سوم
19
زهرا كشتكاران
فارس
پيش دانشگاهي
حفظ
دختر
چهارم
20
مرضيه فتحي
كرمانشاه
پيش دانشگاهي
حفظ
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: مفاهيم
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
فرشته حقي
همدان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
2
فاطمه فلاح
لرستان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
3
عاطفه نظامي
گيلان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
4
محدثه سلم آبادي
قم
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
5
معصومه هاشمي
خراسان رضوي
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
6
بهاره بهرامي فر
خراسان رضوي
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
7
بي بي معصومه فياضي
قم
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
8
زينب سياحي
خوزستان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
9
فاطمه دوست محمدي
كرمان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
10
مطهره مقيسه
تهران
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
11
حديث زارعي
خوزستان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
12
مرضيه مهر آبادي
قم
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
13
پريسا ولي پور
چهار محال و بختياري
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
14
مهسا عطفايي
سمنان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
15
صدف سليماني سوادكوهي
گلستان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
16
زينب گرگي
بوشهر
پيش دانشگاهي
مفاهيم
دختر
اول
17
سميه شفيعي نو
همدان
پيش دانشگاهي
مفاهيم
دختر
دوم
18
مهديه مرزعه لي
آذربايجان غربي
پيش دانشگاهي
مفاهيم
دختر
سوم
19
سميرا مولايي فر
كرمانشاه
پيش دانشگاهي
مفاهيم
دختر
چهارم
20
مريم كياني
خراسان رضوي
پيش دانشگاهي
مفاهيم
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
زهرا تقي پور
آذربايجان شرقي
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
برگزيده
2
فرزانه زينلي
يزد
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
برگزيده
3
گلنار مرادي پور
چهار محال و بختياري
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
برگزيده
4
ندا كدخدايي
خراسان رضوي
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
برگزيده
5
سارا حمزه
كرمانشاه
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
برگزيده
6
فاطمه مبشري
گلستان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
برگزيده
7
ماجده منابي
خوزستان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
برگزيده
8
مرضيه بالاخانه اي
اصفهان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
برگزيده
9
عاطفه احمدي
مركزي
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
برگزيده
10
هانيه عبداللهي
آذربايجان شرقي
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
برگزيده
11
 
 
سوم متوسطه
نهج البلاغه
 
 
12
 
 
سوم متوسطه
نهج البلاغه
 
 
13
 
 
سوم متوسطه
نهج البلاغه
 
 
14
 
 
سوم متوسطه
نهج البلاغه
 
 
15
 
 
سوم متوسطه
نهج البلاغه
 
 
16
 
 
پيش دانشگاهي
نهج البلاغه
 
 
17
 
 
پيش دانشگاهي
نهج البلاغه
 
 
18
 
 
پيش دانشگاهي
نهج البلاغه
 
 
19
 
 
پيش دانشگاهي
نهج البلاغه
 
 
20
 
 
پيش دانشگاهي
نهج البلاغه
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 174
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.