تاريخ و زمان
دوشنبه 5 خرداد 1399  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 870650
تعداد بازديد اين بخش: 4225
در امروز: 545
اين بخش امروز: 11

بيشتر
برگزيدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
برگزيدگان هجدهمين دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
 
رشته انتخابي: قرائت  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مسعود كريمي
خراسان
اول راهنمايي
قرائت
پسر
اول
2
امير مجيدي
تهران
اول راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
3
وحيد باقري
كرمانشاه
اول راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
4
يوسف قاسمي
زنجان
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
اول
5
معين زحمت كش
گيلان
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
6
جلال بهشتي
اصفهان
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
7
رحيم شريفي
خوزستان
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
اول
8
محمد حسن موحدي قمي
تهران
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
9
روح الله محمدي
زنجان
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
10
مجيد فقيه
اصفهان
اول متوسطه
قرائت
پسر
اول
11
محمد موحديان
تهران
اول متوسطه
قرائت
پسر
دوم
12
عليرضا بايرامي
اردبيل
اول متوسطه
قرائت
پسر
سوم
13
هادي چاروقلو
تهران
دوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
14
حسن خانچي
خوزستان
دوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
15
محمد قاسمي
قزوين
دوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
16
محمد امين جهان آرا
همدان
سوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
17
مصطفي زارعان
آذربايجان شرقي
سوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
18
محمد امير عباسيان
فارس
سوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
19
حميد مجرد
تهران
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
اول
20
سعيد حاجيان
شهرستانهاي تهران
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
21
علي اكبر كاظمي
يزد
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
 

رشته انتخابي: حفظ
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
محمد جعفر قربان زاده
هرمزگان
اول راهنمايي
حفظ
پسر
اول
2
رسول رنجبر
شهرستانهاي تهران
اول راهنمايي
حفظ
پسر
دوم
3
علي قلعه نويان
تهران
اول راهنمايي
حفظ
پسر
سوم
4
سيد محمد رضا ميرصادقي
زنجان
دوم راهنمايي
حفظ
پسر
اول
5
قاسم صميمي
فارس
دوم راهنمايي
حفظ
پسر
دوم
6
نادر عباسي
خوزستان
دوم راهنمايي
حفظ
پسر
سوم
6
علي فلاح
شهرستانهاي تهران
دوم راهنمايي
حفظ
پسر
سوم
7
محمد آقا رحيمي
مركزي
سوم راهنمايي
حفظ
پسر
اول
8
محمد جعفر نامداران
ايلام
سوم راهنمايي
حفظ
پسر
دوم
9
ياسر زويني
يزد
سوم راهنمايي
حفظ
پسر
سوم
10
يونس اعتمادي
فارس
اول متوسطه
حفظ
پسر
اول
11
عباس هاشمي
مركزي
اول متوسطه
حفظ
پسر
دوم
12
وحيد رضواني
سمنان
اول متوسطه
حفظ
پسر
سوم
13
سعيد صبا استاد
خراسان
دوم متوسطه
حفظ
پسر
اول
14
امين شادفر
خوزستان
دوم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
15
منصور پركاله
شهرستانهاي تهران
دوم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
16
سجاد واعظي منفرد
بوشهر
سوم متوسطه
حفظ
پسر
اول
17
حسين اصغرپور
قزوين
سوم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
18
سعيد آقا محمديان
تهران
سوم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
19
سيد رحمن حسيني
مركزي
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
اول
20
مجتبي خراساني
مازندران
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
دوم
21
حسين درستكار
بوشهر
چهارم متوسطه
حفظ
پسر
سوم
 

رشته انتخابي: مفاهيم 
 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
محمد صادق شفيعي
قم
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
2
پوريا بخشي
تهران
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
3
محمد رضا كاظمي
مركزي
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
4
جابر غريب
مركزي
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
5
سيد محمد رضا سبطي
تهران
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
6
محسن سخنور
قم
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
7
سيد عليرضا حسيني
فارس
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
8
صالح قلي پور
چهار محال و بختياري
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
9
روح الله جيريائي
مركزي
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
10
مصطفي لك زائي
سيستان و بلوچستات
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
11
علي شاكري
گيلان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
12
ناصر زارع
فارس
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
13
حسين صديقي
بوشهر
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
14
داود نورالايي
شهرستانهاي تهران
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
15
سعيد سخاوتي
همدان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
16
محمد حائر يزداني
فارس
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
17
مجيد حسين پور
اردبيل
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
18
ميثم يوسفي
مركزي
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
19
يونس جهانگيري نوده
اردبيل
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
20
ميثم ماهيدشتي
كرمانشاه
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
21
محمد عباسي
مركزي
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم


رشته انتخابي: نهج البلاغه
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
 
 
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
2
 
 
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
3
 
 
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
4
 
 
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
5
 
 
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
6
 
 
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
7
 
 
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
8
 
 
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
9
 
 
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
10
عبدالوهاب برادران
مازندران
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
11
سميه حسيني
مركزي
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
12
سيد حامد رضوي
فارس
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
13
مجتبي ميرزايي
فارس
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
14
علي مختاري
قم
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
15
مصطفي حاچ وليثي
همدان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
16
حسن پزشكي مدرس
قم
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
17
مهدي محمدي
لرستان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
18
مهدي رسولي
گلستان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
19
محمدكريم شفيعيان
فارس
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
20
روح الله خرقه دان
مركزي
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
21
هادي عسگري
مازندران
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
 

رشته انتخابي: قرائت 
 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
نجمه گليار
خراسان
اول راهنمايي
قرائت
دختر
اول
2
زينب قرآني
آذربايجان شرقي
اول راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
3
مهديه ناصر پور
يزد
اول راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
4
ليلا صحرائيان
فارس
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
اول
5
حميده پالاني
كرمانشاه
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
6      
الهام معزي
تهران
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
7    
راحله قلي پور
شهرستانهاي تهران
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
اول
8
سمانه عبدي
قم
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
9
صغري خورشيدي
گيلان
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
10
شيرين شيخ نواز جاهد
اردبيل
اول متوسطه
قرائت
دختر
اول
11
زهرا كشاورز
بوشهر
اول متوسطه
قرائت
دختر
دوم
12
ريحانه حيان
يزد
اول متوسطه
قرائت
دختر
سوم
13
صبا خاوران مقدم
كردستان
دوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
14
سيده زهرا خادمي
فارس
دوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
15
فاطمه حسين پور
همدان
دوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
16
فاطمه كريم
اصفهان
سوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
17
منيره عطري
آذربايجان شرقي
سوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
18
سميه رحماني
چهارمحال و بختياري
سوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
19
شيبا چنگي
مركزي
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
اول
20
اكرم صالحي پور
اصفهان
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
21
سميه قشقايي
شهرستانهاي تهران
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
 

رشته انتخابي: حفظ
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
راحله صبوحي
خراسان
اول راهنمايي
حفظ
دختر
اول
2
زينب قلي پور
چهارمحال و بختياري
اول راهنمايي
حفظ
دختر
دوم
3
سارا شجاعي
آذربايجان غربي
اول راهنمايي
حفظ
دختر
سوم
4
اعظم محمدي
فارس
دوم راهنمايي
حفظ
دختر
اول
5
طلعت كرمي
مركزي
دوم راهنمايي
حفظ
دختر
دوم
6
فاطمه هادي پور
گيلان
دوم راهنمايي
حفظ
دختر
سوم
7
مهناز فرازستانيان
خراسان
سوم راهنمايي
حفظ
دختر
اول
8
ليلا حق دوست
گيلان
سوم راهنمايي
حفظ
دختر
دوم
8
فاطمه مهجور
همدان
سوم راهنمايي
حفظ
دختر
دوم
9
فاطمه محمودي
تهران
سوم راهنمايي
حفظ
دختر
سوم
10
زهرا شمخاني
همدان
اول متوسطه
حفظ
دختر
اول
11
فاطمه علي قارداش
تهران
اول متوسطه
حفظ
دختر
دوم
12
نازنين آئيني
سيستان و بلوچستان
اول متوسطه
حفظ
دختر
سوم
13
طاهره جاويد
گيلان
دوم متوسطه
حفظ
دختر
اول
14
فاطمه كريمي
يزد
دوم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
15
زينب نطينه شعاع
آذربايجان شرقي
دوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
15
معصومه   سپهري
زنجان
دوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
16
طاهره زائري
گيلان
سوم متوسطه
حفظ
دختر
اول
17
راضيه پارسا
كرمان
سوم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
18
طيبه شريعت
آذربايجان شرقي
سوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
19
مرضيه كوثري
قم
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
اول
20
مليحه جمشيديان
اصفهان
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
21
مليكا بايگانيان
فارس
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
 

رشته انتخابي: مفاهيم
 
 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
فا طمه عارفي جو
قم
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
2
عفت نصيري
مركزي
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
3
نفيسه كاخاني
اصفهان
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
4
زينب صادقي
بوشهر
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
5
صديقه باقري
فارس
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
6      
ريحانه شريعت علوي
گلستان
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
7    
زينب ساجدي
يزد
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
8
سيده زهرا حامد
اردبيل
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
9
نرجس عسگريان
فارس
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
10
فدك موحدي
قم
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
11
فاطمه دهباشي
شهرستانهاي تهران
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
12
زهرا شهمرادي
لرستان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
13
تكتم درخشان
خراسان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
14
عظيمه گودرزي
چهار محال و بختياري
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
15
الهام دهقان
يزد
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
16
سيده صديقه راسخي
فارس
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
17
زهرا مهدوي مهر
گلستان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
18
زهرا دريه حبيب
آذربايجان شرقي
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
19
زهرا احمدي افزاري
خراسان
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
20
زينب فقيه
فارس
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
21
مرضيه خسروي
چهار محال و بختياري
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم


رشته انتخابي: نهج البلاغه
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
 
 
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
2
 
 
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
3
 
 
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
4
 
 
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
5
 
 
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
6      
 
 
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
7    
 
 
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
8
 
 
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
9
 
 
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
10
معظم غلامي بيدخاني
گلستان
اول متوسطه
نهج البلا غه
دختر
اول
11
رعنا حسن پور آذر
آذربايجان شرقي
اول متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
11
 فاطمه يارمحمدي
خراسان
اول متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
12
فاطمه مهدي پور
يزد
اول متوسطه
نهج البلا غه
دختر
سوم
13
معصومه مشگل گشا
قم
دوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
اول
14
رباب اقراري
اردبيل
دوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
15
سيده عالمه هاشمي
خراسان
دوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
سوم
16
پريسا كليني
فارس
سوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
اول
17
راضيه پوينده
مركزي
سوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
18
حوريه خسروي
بوشهر
سوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
سوم
19
مريم جوادي
شهرستانهاي تهران
چهارم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
اول
20
ساعده معطي
مركزي
چهارم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
21
الهه ناجي عظيمي
خراسان
چهارم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
سوم
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 148
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.