تاريخ و زمان
دوشنبه 5 خرداد 1399  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 870615
تعداد بازديد اين بخش: 4218
در امروز: 510
اين بخش امروز: 4

بيشتر
برگزيدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
برگزيدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور

رشته انتخابي: قرائت 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
محمد زاهدي
گيلان
اول راهنمايي
قرائت
پسر
اول
2
سيد حسين سياوشي
سمنان
اول راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
3
مرتضي منشان
اصفهان
اول راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
4
عليرضا خسرو آبادي
شهرتهران
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
اول
5
محسن پيريايي
لرستان
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
6
روح الله كاظمي
كرمان
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
7
مهدي شجاع
خراسان
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
اول
8
حسين رشيدي
لر ستان
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
9
احمدالله كرمي
تهران
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
10
هادي رضايي
خراسان
اول متوسطه
قرائت
پسر
اول
11
مهدي دست برس
حومه تهران 
اول متوسطه
قرائت
پسر
دوم
12
محمد ابراهيم گيتي مقدم
مازندران
اول متوسطه
قرائت
پسر
سوم
13
مهدي اميري
مركزي
دوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
14
زهير طيب
شهرتهران
دوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
15
مهدي كوچكي خطيران
گيلان
دوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
16
حسين اقبالي نسب
شهر تهران
سوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
17
محمد بابايي
مركزي
سوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
18
محمد رضا بابايي
لرستان
سوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
19
مجيد صورگي
خراسان
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
اول
20
مهران كجايي
آذربايجان شرقي
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
21
عباس زيبايي
گيلان
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
 

رشته انتخابي : حفظ
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
ياسر رحيمي
شهر تهران
اول راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
اول
2
علي كشاورز
گيلان
اول راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
دوم
3
محمد حسين خدامي
حومه تهران
اول راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
سوم
4
حسين جلال منش
همدان
دوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
اول
5
مهدي پرناك
خراسان
دوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
دوم
6
محمود ميرزايي
زنجان
دوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
سوم
7
بهرام احمدي
گيلان
سوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
اول
8
مرتضي قاضي
شهر تهران
سوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
دوم
9
منصور شريفي
زنجان
سوم راهنمايي
حفظ(‌2جزء)
پسر
سوم
10
مهدي ذوالفقاري
شهر تهران
اول متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
اول
11
مهدي رحيمي
مازندران
اول متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
دوم
12
عليرضا شاكرنيا
حومه تهران
اول متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
سوم
13
سيد محمد حسيني
كردستان
دوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
اول
14
محمد جواد محمودي
حومه تهران
دوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
دوم
15
جواد معروفي
شهرتهران
دوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
سوم
16
حسين عباسي
خراسان
سوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
اول
17
كيومرث آهو پرندي
خوزستان
سوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
دوم
18
عليرضا شاه فضل
اصفهان
سوم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
سوم
19
تقي دهقاني
اردبيل
چهارم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
اول
20
عليرضا شاه فضل
اصفهان
چهارم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
دوم
21
حسين بهروزي
خراسان
چهارم متوسطه
حفظ( 3جزء)
پسر
سوم
 

رشته انتخابي: مفاهيم
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مهدي تقوي
شهر تهران
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
2
علي سلماني
خراسان
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
3
عليرضا بهرامي
فارس
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
4
حسين نظري
شهر تهران
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
5
محمد رضا گلستاني 
يزد
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
6
ميثم نورنژاد
مازندران
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
7
روح الله جعفري
اصفهان
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
8
هادي سنجي
خراسان
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
9
يوسف خالدي فر
چهارمحال و بختياري
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
10
مهدي رحيمي
لرستان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
11
جواد رضايي
فارس
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
12
مهدي حسيني
اصفهان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
13
مرتضي عرب مومني
اصفهان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
14
احمد فريد طوخي
خراسان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
15
محمد جواد بويي آبادي
يزد
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
16
غلامرضا نستو
فارس
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
17
محمد اميدي
اصفهان
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
18
حسين عليزاده
آذربايجان شر قي
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
19
محمد جواد رجبي
خراسان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
20
حميد خدايي زاده
همدان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
21
امير كيميا
شهر تهران
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
 
 
 
رشته انتخابي:  نهج البلاغه 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
محمد تقي صالحي
فارس
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
2
رحمان خانزاده
كهكيلويه و بوير احمد
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
3
رضا هادي پور
لرستان
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
4
مرتضي كريمي
يزد
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
5
امير حسين پور موسي
گيلان
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
6
محمد بجايي
آذربايجان شرقي
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
7
احسان لطفي
اصفهان
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
8
محمد حسين غياثي
سيستان و بلوچستان
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
9
حسين درمنكي فراهاني
مركزي
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
10
محمود حكمت نثار
خراسان
اول ودوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
11
محمد حسين نصيري
گيلان
اول ودوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
12
محمد ياسر كيارودي
همدان
اول ودوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
13
محمد خواجه
مازندران
سوم وچهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
14
سيدمحمد سجادي
خراسان
سوم وچهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
15
محمد اعزازي
آذربايجان غربي
سوم وچهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
 
 
 رشته انتخابي: قرائت 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
 مرضيه حسن رضاييان
يزد
اول راهنمايي
قرائت
دختر
اول
2
فاطمه بهزاد
تهران
اول راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
3
آمنه عليزاده
مازندران
اول راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
4
مريم صاحبديواني
اصفهان
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
اول
5
اعظم اسكندري
يزد
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
6      
مهسا مرادي
حومه تهران
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
7    
فاطمه كديور
فارس
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
اول
8
سونيا افشارلري
آذربايجان شرقي
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
9
سميه السادات بحريني
اصفهان
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
10
طيبه احمد زاده
بوشهر
اول متوسطه
قرائت
دختر
اول
11
فاطمه خيرانديش
مازندران
اول متوسطه
قرائت
دختر
دوم
12
بي بي طاهره حمدپور
يزد
اول متوسطه
قرائت
دختر
سوم
13
پر يسا مجرد
آذربايجان غربي
دوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
14
مريم نجفي
حومه تهران
دوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
15
اميره درتراش
اصفهان
دوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
16
زهرا فني زاده
خراسان
سوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
17
مرضيه درجدار
يزد
سوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
18
زهره مقدسي
تهران
سوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
19
فاطمه قدرتي
تهران
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
اول
20
محبوبه سپيدار
چهار محال وبختياري
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
21
زهرا مدبرزاده
يزد
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
 
رشته انتخابي: حفظ  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
 سميه بهرامي
فارس
اول راهنمايي
حفظ
دختر
اول
2
فاطمه طوطياي
كرمانشاه
اول راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
دوم
3
زينب زنجبر
مازندران
اول راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
سوم
4
نفيسه افصحي
حومه تهران
دوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
اول
5
سميه قنادي
آذربايجان شرقي
دوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
دوم
6
حوران علي الحسيني
فارس
دوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
سوم
7
طاهره محقق
تهران
سوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
اول
8
طاهره صالح پور
گيلان
سوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
دوم
9
الهه سرافرازي
خراسان
سوم راهنمايي
حفظ(‌2 جزء)
دختر
سوم
10
عذرا علي الحسيني
فارس
اول متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
اول
11
رقيه سمنلو
آذربايجان غربي
اول متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
دوم
12
منصوره فتحي
كرمان
اول متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
سوم
13
سعده طهماسبي
تهران
دوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
اول
14
معصومه شاكري
يزد
دوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
دوم
15
ليلا محمدي
همدان
دوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
سوم
16
زهرا ملك شاهي
تهران
سوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
اول
17
نوشين سوري پور
فارس
سوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
دوم
18
فاطمه عرب زاده
كرمان
سوم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
سوم
19
ماندانا كينا
تهران
چهارم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
اول
20
حليمه خاتون قنبري
سمنان
چهارم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
دوم
21
ليلا بهروزي
كرمان
چهارم متوسطه
حفظ( 3 جزء)
دختر
سوم
 

رشته انتخابي: مفاهيم
 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
حميده تورچي
فارس
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
2
ربابه محمودي
گيلان
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
3
مهشيد گودرزي
خراسان
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
4
سوده ارجمند كرماني
كرمان
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
5
مهديه راستكردار
گيلان
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
6      
مرجان طالبي
يزد
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
7    
نفيسه معقولي زاده
اصفهان
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
8
سوسن محمدي
كرمانشاه
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
9
زهرا فرد
يزد
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
10
حامده غفور عبدالهي
حومه تهران
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
11
خديجه اعظمي مقدم
گيلان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
12
سيد رقيه كشفي
مركزي
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
13
سوده غفوري فرد
تهران
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
14
مريم رضي
مركزي
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
15
فرشته آورنده
همدان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
16
ميترا مريم فروز
تهران
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
17
فهيمه چاوشي زاده
يزد
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
18
منصوره خيري پور
چهار محال وبختياري
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
19
پريسا داوري
اصفهان
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
20
اسمت صادق احدي
خراسان
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
21
اسمت كو مركزي
كرمان
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
 
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مليحه رضازاده
تهران
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
2
سميه يعقوبي
همدان
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
3
سميه ابراهيمي
كرمان
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
4
سكينه نعمت الهي
فارس
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
5
مرواريد توكلي
گيلان
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
6      
ستاره دهدشت
تهران
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
7    
اعظم جلالي
ايلام
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
8
مريم دورانديش
گيلان
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
9
زهراآقايي
اصفهان
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
10
زيور اسكندري
فارس
اول ودوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
اول
11
فاطمه محمودي
مركزي
اول ودوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
12
مهين جمري
هرمزگان
اول ودوم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
سوم
13
بتول نوذري
خراسان
سوم وچهارم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
اول
14
طاهره اسلامنش
يزد
سوم وچهارم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
دوم
15
زهره سوزي
اصفهان
سوم وچهارم متوسطه
نهج البلا غه
دختر
سوم

تعداد بازديد اين صفحه: 244
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.