تاريخ و زمان
دوشنبه 5 خرداد 1399  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 870689
تعداد بازديد اين بخش: 4230
در امروز: 584
اين بخش امروز: 16

بيشتر
برگزيدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
برگزيدگان بيست و سومين دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور

رشته انتخابي:قرائت
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
سيد محمد جواد محمدي
فارس
اول متوسطه
قرائت
پسر
اول
2
سيد حامد حسيني
خراسان رضوي
اول متوسطه
قرائت
پسر
دوم
3
علي پورسينا
اصفهان
اول متوسطه
قرائت
پسر
سوم
4
سيد محمدحسين هاشمي
تهران
اول متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
5
سجاد صفر نژاد
اردبيل
اول متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
6
محمد رسايي
خراسان رضوي
دوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
7
محسن اخلاصي
تهران
دوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
8
محسن سفيديان
سمنان
دوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
9
امين اميري
فارس
دوم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
10
وحيد مرتضويان
كهكيلويه و بويراحمد
دوم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
11
حمزه نادعليزاده
سمنان
سوم متوسطه
قرائت
پسر
اول
12
سيد محمد مدني
گيلان
سوم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
13
وحيد باقري
كرمانشاه
سوم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
14
سيد حميدرضا مقدسي
اصفهان
سوم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
15
حميد رضا كبوك
تهران
سوم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
16
مجتبي آقا جان زاده
مازندران
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
اول
17
سيد حبيب الله تاج زاده
تهران
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
دوم
18
مهدي قاسم پور
گيلان
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
سوم
19
علي اسماعيلي
خراسان رضوي
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
چهارم
20
وحيد وكيلي
آذربايجان غربي
چهارم متوسطه
قرائت
پسر
پنجم
 
رشته انتخابي:مفاهيم
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
محمد عامريان
گلستان
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
2
محمد جواد حكمت نسب
يزد
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
3
محسن سنجي
خراسان رضوي
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
4
محمد امين ميرنسب
فارس
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
5
حميد حسيني
ييي
اول متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
6
عباس طاووسي
فارس
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
7
احسان عطاروشن
خوزستان
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
8
علي خردمند
مازندران
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
9
سعود ملكوتيان
يزد
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
10
محسن خاكي
كرمانشاه
دوم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
11
محمدمهدي رحيمي
كرمان
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
12
علي زيباييان
يزد
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
13
محمد فضلعلي
قزوين
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
14
حسن قورچه بيگي
مازندران
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
15
جابر غفاري پور
خوزستان
سوم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
16
سيد عدنان موسوي
خوزستان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
اول
17
سجاد ايرانمش
كرمان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
دوم
18
عقيل نوري
اردبيل
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
سوم
19
سيد احمد موسوي
لرستان
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
چهارم
20
مجتبي صمدي
مركزي
چهارم متوسطه
مفاهيم
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي:نهج البلاغه
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
رسول صفايي
همدان
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
2
بهنام كاظمي
خراسان شمالي
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
3
عيسي سلاجقه
كرمان
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
4
فؤاد مباركي مقدم
مركزي
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
5
ولي محمدي فيروزجاني
مازندران
اول متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
6
سعيد عادلي پور
گيلان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
7
بهروز آقاجاني پورپيري
استثنايي
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
8
رسول محمودي
خوزستان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
9
حميد رضا مسيحي
كهكيلويه و بويراحمد
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
10
امين شوفري
اردبيل
دوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
11
سعيد چراغعلي
همدان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
12
محمد رضا هاشم پور
اصفهان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
13
مسعود حري
خوزستان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
14
حبيب نيازخاني
تهران
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
15
علي رضا عليوردي
استثنايي
سوم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
16
بهنام بشيري
آذربايجان شرقي
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
اول
17
مهدي گرائيلي
گلستان
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
دوم
18
حسين شير محمدي
مركزي
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
سوم
19
سيد حامد رادمنش
خراسان رضوي
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
چهارم
20
مجيد استاد احمد 
تهران
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
پسر
پنجم
 
 
رشته انتخابي:قرائت
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
آرزو بيات
همدان
اول متوسطه
قرائت
دختر
اول
2
ريحانه خدادادي
مركزي
اول متوسطه
قرائت
دختر
دوم
3
ليلا چزكي
خراسان رضوي
اول متوسطه
قرائت
دختر
سوم
4
فاطمه قلعه نوعيان
تهران
اول متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
5
فاطمه قاسمي
يزد
اول متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
6
رضوان موسوي
همدان
دوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
7
سودابه صفار
گلستان
دوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
8
ناهيد مختاري
فارس
دوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
9
سيده سكينه سجادي
شهرستانهاي تهران
دوم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
10
سعيده كافي
كرمان
دوم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
11
زينب قرآني
آذربايجان شرقي
سوم متوسطه
قرائت
دختر
اول
12
مريم بنكداري
كرمانشاه
سوم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
13
زهرا جعفري
استثنايي
سوم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
14
آزاده شاملو
تهران
سوم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
15
سعيده دست بر سر
شهرستانهاي تهران
سوم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
16
طاهره دبيري
خراسان رضوي
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
اول
17
الهام معزي
تهران
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
دوم
18
مريم سماني
شهرستانهاي تهران
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
سوم
19
زهرا اقتداري
اردبيل
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
چهارم
20
ندا مقتدري
يزد
چهارم متوسطه
قرائت
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي:حفظ
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
الهام منگولي كهنوئي
شهرستانهاي تهران
اول متوسطه
حفظ
دختر
اول
2
فرحناز فرازستانيان
خراسان رضوي
اول متوسطه
حفظ
دختر
دوم
3
فاطمه زرين
آذربايجان غربي
اول متوسطه
حفظ
دختر
سوم
4
فاطمه خليفه شوشتري
قم
اول متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
5
كوثر صباح
خوزستان
اول متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
6
رباب خنفري
خوزستان
دوم متوسطه
حفظ
دختر
اول
7
زهرا درستي
قم
دوم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
8
بهاره اميدزاده
لرستان
دوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
9
زهرا مدنيان
اصفهان
دوم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
10
رقيه رضايي
مازندر ان
دوم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
11
صالحه عباسيان
اصفهان
سوم متوسطه
حفظ
دختر
اول
12
رباب زرين
آذربايجان غربي
سوم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
13
سميه جعفري
استثنايي
سوم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
14
حكيم معصومه
قم
سوم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
15
ريحانه فرزام
خراسان رضوي
سوم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
16
كلثوم آلبوخنفر
خوزستان
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
اول
17
نجمه شباني قهرودي
تهران
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
دوم
18
زهرا فاطميان
خراسان رضوي
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
سوم
19
مريم سليماني
اصفهان
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
چهارم
20
ليلا خزائي
شهرستانهاي تهران
چهارم متوسطه
حفظ
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: مفاهيم
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
زهرا حمزه نژاد
هرمزگان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
2
آرزو عظيمي نيا
قم
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
2
فاطمه غفوري
يزد
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
3
مريم امير احمدي
سمنان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
4
طيبه سوري
همدان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
5
الهه مرادياني
لرستان
اول متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
6
طيبه سادات حسيني شريف
مركزي
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
7
سمانه گلي
خراسان رضوي
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
8
راضيه باقري نسب
كهكيلويه و بويراحمد
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
9
حسني رضازاده
مازندران
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
10
زهرا حيدري
همدان
دوم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
11
فاطمه اسماعيلي
كرمان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
12
سيده محبوبه هاشمي
تهران
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
13
فاطمه شهروز نسب
خوزستان
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
14
فاطمه فضليان
مازندران
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
15
معصومه هنرمند
فارس
سوم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
16
مينو حقي
همدان
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
اول
17
زينب صديقي
بوشهر
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
دوم
18
فاطمه شريف زاده
قم
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
سوم
19
نساء صميمي
كرمانشاه
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
چهارم
20
راضيه رسائي
خوزستان
چهارم متوسطه
مفاهيم
دختر
پنجم
 
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مريم اصغريان
قم
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
2
ليلا محمودي
فارس
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
3
حنان معيدي
خوزستان
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
4
زينب يوسفيان
خراسان رضوي
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
5
زهرا هدايتي
مركزي
اول متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم
6
فاطمه كريمي
گيلان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
7
الهام نعمت زاده
آذربايجان شرقي
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
8
فاطمه زارع زاده
يزد
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
9
منيره نوري همت آبادي
استثنايي
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
10
طاهره مير عرب
گلستان
دوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم
11
نرجس السادات طباطبايي
كرمان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
12
فاطمه سادات يونسي
قم
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
13
فرشته مومني
خراسان رضوي
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
14
هاجر مرادي
خوزستان
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
15
فاطمه سپاهي
چهار محال بختياري
سوم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم
16
نيلوفر جواديان ثابت
تهران
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
اول
17
سعيده افسري
كردستان
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
دوم
18
زكيه پناهي
قم
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
سوم
19
ريحانه شريعت علوي
گلستان
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
چهارم
20
زهرا زنجاني
آذربايجان شرقي
چهارم متوسطه
نهج البلاغه
دختر
پنجم

تعداد بازديد اين صفحه: 119
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.