تاريخ و زمان
دوشنبه 5 خرداد 1399  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 870647
تعداد بازديد اين بخش: 4224
در امروز: 542
اين بخش امروز: 10

بيشتر
برگزيدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور
برگزيدگان هشتمين دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر كشور

رشته انتخابي : قرائت
 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مهدي حيدر ي
تهران
اول راهنمايي
قرائت
پسر
اول
2
محمد رضا خوش طلب
يزد
اول راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
3
ياسر صافي
مركزي
اول راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
4
محمد مهدي غلام شاه
حومه تهران
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
اول
5
مهدي عين انقكاتي
خراسان
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
6
مصطفي صالحي
اصفهان
دوم راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
7
حميد صادقي
آذربايجان غربي
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
اول
8
سعيد بيات
زنجان
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
دوم
9
كمال الدين رضايي
خراسان
سوم راهنمايي
قرائت
پسر
سوم
10
علي پدرزاده
يزد
اول ودوم دبيرستان
قرائت
پسر
اول
11
سعيد خاتم زاده
لرستان
اول ودوم دبيرستان
قرائت
پسر
دوم
12
شهاب چهار راه
باختران
اول ودوم دبيرستان
قرائت
پسر
سوم
13
محمود صالحي
گيلان
سوم وچهارم دبيرستان
قرائت
پسر
اول
14
رضا محمد پور
آذربايجان شرقي
سوم وچهارم دبيرستان
قرائت
پسر
دوم
15
كورش صولتي
آذربايجان غربي
سوم وچهارم دبيرستان
قرائت
پسر
سوم
 

رشته انتخابي: مفاهيم
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
عبدالرضا علوي
سمنان
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
2
علي كميلي
خراسان
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
3
سعيد ابراهيمي
مركزي
اول راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
4
وفا همتي
سمنان
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
5
رامين آقازاده
آذربايجان غربي
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
6
حسين نجاتي
اصفهان
دوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
7
علي ميري
تهران
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
اول
8
حسن كرد
خراسان
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
دوم
9
حسن نصرالهي
لرستان
سوم راهنمايي
مفاهيم
پسر
سوم
10
محمد رضا مير حسيني
يزد
اول ودوم دبيرستان
مفاهيم
پسر
اول
11
اميرحسين خنشان
اصفهان
اول ودوم دبيرستان
مفاهيم
پسر
دوم
12
امير بازرگان نژاد
تهران
اول ودوم دبيرستان
مفاهيم
پسر
سوم
13
شهريار حكمتي
گيلان
سوم وچهارم دبيرستان
مفاهيم
پسر
اول
14
عبدالحسين قمه ساز
سمنان
سوم وچهارم دبيرستان
مفاهيم
پسر
دوم
15
عبدالحسين حميدي
خوزستان
سوم وچهارم دبيرستان
مفاهيم
پسر
سوم
 
 
رشته انتخابي: نهج البلاغه
 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
احمد جنيني
خراسان
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
2
قنبر علي حكيمي نژاد
كهكيلويه
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
3
عادل فاميلي
سمنان
اول راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
4
بهروز عرب
تهران
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
5
محمد صادق صفويان
ايلام
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
6
محسن رمضاني
خراسان
دوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
7
محمد رضا رزگي
خراسان
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
اول
8
جابر پورعسگر
مازندارن
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
دوم
9
مهدي براتي
مرگزي
سوم راهنمايي
نهج البلاغه
پسر
سوم
10
مسعود علمي
تهران
اول دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
اول
11
عبدالكريم خيامي
خوزستان
اول دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
دوم
12
عليپور
كهكيلويه
دوم دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
اول
13
محمد حسين زنجبر
كرمان
دوم دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
دوم
14
سيد ناصر هاشمي
يزد
سوم دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
اول
15
حميد قاسمي
سمنان
سوم دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
دوم
16
مجيد نسجي
خراسان
چهارم دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
اول
17
موسي عزيز آبادي
كرمان
چهارم دبيرستان
نهج البلاغه
پسر
دوم
 
 
 رشته انتخابي: قرائت 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
مليحه ديندار
فارس
اول راهنمايي
قرائت
دختر
اول
2
فاطمه سرويزدي
يزد
اول راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
3
ريحانه موذن
تهران
اول راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
4
كبري گودرزي
فارس
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
اول
5
         نسترن بيوك
تهران
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
6       
   فاطمه جهنده    
خراسان
دوم راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
7    
فاطمهشجاعيمهر                                
تهران
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
اول
8
بي بي شمس مير دليلي
يزد
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
دوم
9
فهيمه موسوي
فارس
سوم راهنمايي
قرائت
دختر
سوم
10
نغميه يزداني
خراسان
اول ودوم دبيرستان
قرائت
دختر
اول
11
فرخنده كريم زاده
اصفهان
اول ودوم دبيرستان
قرائت
دختر
دوم
12
طيبه مهر موحدي
همدان
اول ودوم دبيرستان
قرائت
دختر
سوم
13
مژگان خان بابا
حومه تهران
سوم وچهارم دبيرستان
قرائت
دختر
اول
14
سودابه بي باك
آ.شرقي
سوم وچهارم دبيرستان
قرائت
دختر
دوم
15
منصوره فريدوني
مركزي
سوم وچهارم دبيرستان
قرائت
دختر
سوم
 
 
رشته انتخابي: مفاهيم  
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
سعيده مويد فرد
يزد
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
2
مهرناز آقاياري
تهران
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
3
سارا مشوقي
كهكيلويه
اول راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
4
طاهره حبيش زاده
خراسان
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
5
ليلا بنا جعفري
تهران
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
6      
فخريه عباچي نژاد
آذربايجان غربي
دوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
7    
فاطمه هزار جريبي
خراسان
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
اول
8
مريم عظيمي
يزد
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
دوم
9
زهره عربي
كرمان
سوم راهنمايي
مفاهيم
دختر
سوم
10
سيمين دخت بيات
همدان
اول ودوم دبيرستان
مفاهيم
دختر
اول
11
عادله حيدري
چهار محال
اول ودوم دبيرستان
مفاهيم
دختر
دوم
12
طوبي زماني
مركزي
اول ودوم دبيرستان
مفاهيم
دختر
سوم
13
معصومه نقوي
فارس
سوم وچهارم دبيرستان
مفاهيم
دختر
اول
14
سيده رقيه عظيمي
گيلان
سوم وچهارم دبيرستان
مفاهيم
دختر
دوم
15
سعيده گوهريان
اصفهان
سوم وچهارم دبيرستان
مفاهيم
دختر
سوم
 

 رشته انتخابي:  نهج البلاغه 
رديف
نام و نام خانوادگي
استان
دوره تحصيلي
رشته انتخابي
جنسيت
رتبه
1
زينب بالا بيگلو
تهران
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
2
مريم السادات صيادي      
باختران
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
3
منصوره افشاري
كرمان
اول راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
4
ميترا كاظمي
فارس
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
5
ليلا هاشمي
همدان
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
6      
ليلا سر استاد
يزد
دوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
7    
محبوبه اسكندري
اصفهان
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
اول
8
 
تهران
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
دوم
9
خديجه
مازندران
سوم راهنمايي
نهج البلا غه
دختر
سوم
10
مرضيه ولي پور
مازندران
اول دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
اول
11
مريم رضايي
اصفهان
اول دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
دوم
13
حليمه محمد پور
خراسان
دوم دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
اول
14
فاطمه توحيدي
كرمان
دوم دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
دوم
16
مژگان قره خانلو
همدان
سوم دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
اول
17
ليلا ژاله جو
گيلان
سوم دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
دوم
19
ژيلا داداش زاده
آذربايجان غربي
چهارم دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
اول
20
صغري عالي شاهي
مازندران
چهارم دبيرستان
نهج البلا غه
دختر
دوم

تعداد بازديد اين صفحه: 138
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.