تاريخ و زمان
سه شنبه 8 بهمن 1398  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 457438
تعداد بازديد اين بخش: 10103
در امروز: 3686
اين بخش امروز: 90

بيشتر
ترجمه سوره هاي قرآن كريم
التكوير

به نام خداوند رحمتگر مهربان
آنگاه كه خورشيد به هم درپيچد (1)
و آنگه كه ستارگان همى‏تيره شوند (2)
و آنگاه كه كوهها به رفتار آيند (3)
وقتى شتران ماده وانهاده شوند (4)
و آنگه كه وحوش را همى‏گرد آرند (5)
درياها آنگه كه جوشان گردند (6)
و آنگاه كه جانها به هم درپيوندند (7)
پرسند چو زان دخترك زنده به‏گور (8)
به كدامين گناه كشته شده است (9)
و آنگاه كه نامه‏ها زهم بگشايند (10)
و آنگاه كه آسمان زجا كنده شود (11)
و آنگه كه جحيم را برافروزانند (12)
و آنگه كه بهشت را فرا پيش آرند (13)
هر نفس بداند چه فراهم ديده (14)
نه نه سوگند به اختران گردان (15)
[كز ديده] نهان شوند و از نو آيند (16)
سوگند به شب چون پشت گرداند (17)
سوگند به صبح چون دميدن گيرد (18)
كه [قرآن] سخن فرشته بزرگوارى است (19)
نيرومند [كه] پيش خداوند عرش بلندپايگاه است (20)
در آنجا [هم] مطاع [و هم] امين است (21)
و رفيق شما مجنون نيست (22)
و قطعا آن [فرشته وحى] را در افق رخشان ديده (23)
و او در امر غيب بخيل نيست (24)
و [قرآن] نيست‏سخن ديو رجيم (25)
پس به كجا مى‏رويد (26)
اين [سخن] بجز پندى براى عالميان نيست (27)
براى هر يك از شما كه خواهد به راه راست رود (28)
و تا خدا پروردگار جهانها نخواهد [شما نيز] نخواهيد خواست (29)


تعداد بازديد اين صفحه: 51
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.