اخبار قرآني
عرضه «پيامبران خدا» براي كودكان در نمايشگاه كتاب

انتشارات «ايران‌جوان» مجموعه كتاب‌هاي «پيامبران خدا» براي كودكان را در بخش كودك و نوجوان نمايشگاه كتاب عرضه كرده است.

به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) چاپ نخست مجموعه چند‌جلدي «پيامبران خدا» نوشته بهرام رحيمي‌نژاد از سوي انتشارات «ايران جوان» براي گره سني «ب» در بخش ناشران كودك و نوجوان نمايشگاه كتاب عرضه شده است.

مجموعه «پيامبران خدا» كه شامل داستان‌هاي «حضرت هود(ع)»، «حضرت ادريس(ع)»، «حضرت يوسف(ع)»، «حضرت ابراهيم(ع)»، «حضرت عيسي(ع)»، «گاو زرد يهود»، «حضرت يونس(ع)»، «حضرت آدم(ع)»، «حضرت يعقوب(ع)» است توسط سميه لطفي تصويرگري شده است.

هر جلد از اين كتاب به قيمت 800 تومان در غرفه انتشارات «ايران جوان» واقع در سالن A25 ناشران كودك و نوجوان به علاقه‌مندان عرضه شده است. 


منبع: ايكنا