اخبار قرآني
كميك‌استريپ ارتقاي كيفي داستان‌پردازي ديني را سبب مي‌شود

 يك تصويرگر داستان مصور كودك و نوجوان گفت: از آنجا كه متن نوشتاري به ويژه در حوزه نقل داستا‌ن‌هاي ديني و قرآني در مواقعي از حوصله مخاطب كودك و نوجوان خارج است، لذا كميك‌استريپ شيوه‌اي كارآمد و موجب ارتقاي كيفي داستان‌هاي ديني و قرآني كودك و نوجوان است.
محمدعلي سپهرافغان، تصويرگر كتاب‌هاي كودك و نوجوان در گفت‌و‌‌گو با خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) گفت: در شرايط حاضر كميك‌استريپ مي‌تواند دارويي باشد كه به وسيله آن بتوان بيماري ادبيات ‌داستاني كودك و نوجوان در ايران را شفا داد.

وي گفت: از آنجا كه مطالعه متن صرفاً نوشتاري از حوصله مخاطب كودك و نوجوان خارج است لذا داستان مصور مي‌تواند به آشتي كودك و نوجوان با ادبيات داستاني بيانجامد.

سپهر افغان تصريح كرد: يافتن زبان گويا براي ارتباط برقرار كردن با كودك و نوجوان نياز به شناخت و مطالعه جامع دارد و در اكثر مواقع اين امر ميسر نمي‌شود لذا داستان مصور به ويژه در بيان داستان‌هاي ديني و قرآني به كودك و نوجوان بهترين شيوه پرداخت است كه بي‌واسطه و با درگير كردن حافظه تصويري كودك و نوجوان مي‌تواند بيشترين تأثير را بر روي مخاطب خود داشته باشد.

وي كه با داستان مصور دفاع مقدسي «ماجراي مبارزان» براي كودكان و نوجوانان در نمايشگاه كتاب حضور دارد گفت: متأسفانه با وجود رويكرد نويني كه در زمينه كميك‌استريپ صورت گرفته است اما به دليل آنكه همچنان اثرات مطلوب آن در ادبيات ناشناخته مانده است، از اين هنر ـ ادبيات حمايت و پشتيباني صورت نمي‌گيرد كه پيشنهاد مي‌‌كنم به دليل شمارگان پايين كتاب‌هاي كودك و نوجوان كه از تبعات نبود استقبال مخاطب است، به آن توجه ويژه‌اي شود.

سپهر افغان با بيان مصداقي به تشريح كارآيي كميك استريپ در نقل داستان‌هاي ديني و قرآني براي كودكان و نوجوانان پرداخت و گفت: سالها پيش از اين تكنيك در بيان زندگي اميرالمؤمنين استفاده كرديم و در كمال ناباوري در دو نوبت چاپ با شمارگان 10 هزار نسخه شاهد كمياب شدن اين كتاب شديم كه اين خود دليل قانع‌كننده‌اي است كه ما را در استفاده مؤثر از داستان مصور ترغيب مي‌كند.

وي افزود: كميك‌استريپ حتي قادر است جايگزين مناسبي براي ترجمه باشد چرا كه گاهي در امر ترجمه كتاب‌هاي كودك و نوجوان و به ويژه كتاب‌هايي در حوزه ديني و قرآني كه نوعي تبادل فرهنگي ميان اقوام مسلمان است دچار مشكل مي‌شويم درحاليكه اگر اين كتاب‌ها با تكنيك كميك استريپ كار شوند، بدون دخالت متن نوشتاري و به دليل آنكه مجموعه‌اي از تصاوير در كنار هم روايتگر موضوع و داستاني است مي‌تواند مفهومي را بي‌واسطه منتقل كرده و اين تبادل تسريع شود.

اين تصويرگر كتاب كودك و نوجوان با گله‌مندي از عملكرد مسئولان گفت: حركت‌هاي مؤثري طي چند سال اخير در امر نشر و ترويج اين تكنيك به انجام رسيد و نمونه آن مجله «ساحل كودك و نوجوان» بود كه تمام آن با كميك استريپ كار مي‌شد اما به دليل نبود بار حمايتي و تشويقي تعطيل شد.

سپهر افغان در پايان گفت: همچنان بايد براي كار كميك استريپ منتظر سفارش از سوي ناشر باشيم و اين در حاليست كه در دنيا رويكردهاي تازه‌اي در استفاده از اين تكنيك در داستان‌پردازي براي كودك و نوجوان در حال وقوع است و اين وقفه ايجاد شده براي كميك‌استريپ كار تا زمان سفارش بعدي از سوي ناشر تنها منجر به عقب افتادن تصويرسازاني كه دغدغه اين كار را دارند از جريان جهاني مي‌شود. منبع: ايكنا