فعاليت هاي قرآني
استفاده از معلمان قرآن بازنشسته جهت ارتقاي آموزش‌ها در مدارس قرآن

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، با بيان اينكه در كنار معلمان و مربيان قرآني مدارس از معلمان و مدرسان قرآني بازنشسته و باتجربه بهره گرفته‌ايم، اظهار كرد: معلمان قرآني بازنشسته را به منظور ارتقاي آموزش‌هاي قرآني در مدارس قرآن به كار گرفته‌ايم.

سيدعلي يزدي‌خواه، رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاري قرآني ايران‌(ايكنا)، با اشاره به فعاليت معلمان و مربيان قرآن در مدارس قرآن عنوان كرد: تعداد زيادي از معلمان و مدرساني كه در مدارس قرآن به تدريس مي‌پردازند، از معلمان متخصص قرآني هستند و البته براي اينكه سطح آموزش‌هاي مدارس قرآن را براي تحقق هر چه بيشتر تربيت قرآني دانش‌آموزان بالا ببريم، از معلمان و مدرسان قرآن بازنشسته كه تجربيات زيادي در آموزش قرآن به دانش‌آموزان دارند نيز كمك گرفته‌ايم.

وي در ادامه يادآور شد: براساس دستورالعملي كه به مناطق آموزش و پرورش ابلاغ شده تا حد امكان تلاش شده است تا با دعوت از معلمان و مدرسان قرآني بازنشسته، پايه‌هاي مدارس قرآن را در آغاز كار محكم كرده و به آموزش‌هاي تخصصي در اين زمينه بپردازيم.

يزدي‌خواه با اشاره به اهميت تربيت كودكان و نوجوانان برمبناي قرآن و آموزه‌هاي قرآني، اظهار كرد: آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد تربيتي همواره در جهت تربيت قرآني دانش‌آموزان مؤثر بوده و گام‌هاي بلندي را نيز طي سال‌هاي گذشته در اين زمينه برداشته است.

وي با اشاره به اهميت و جايگاه تربيت فرزندان در قرآن كريم عنوان كرد: در برخي از آيات قرآن كريم تربيت بر تزكيه مقدم شمرده شده و پيش از تزكيه آمده، اما در آيات ديگري از قرآن كريم تزكيه بر تربيت مقدم شمرده شده و پيش از تربيت مورد توجه قرار گرفته است كه البته اين امر نشان از اهميت تربيت و تزكيه در قرآن كريم دارد.

در تهران 1000 مدرسه قرآن با حمايت وزارت آموزش و پرورش فعاليت دارند كه تمامي فعاليت‌هاي اين مدارس در وهله اول از سوي كارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران و در مرحله بعد از سوي كارشناسان اعزامي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به مناطق و مدارس شهر تهران مورد نظارت قرار گرفته و ارزيابي مي‌شود
رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران افزود: طي گذشت بيش از 30 سال از انقلاب اسلامي فعاليت‌هاي گسترده‌ قرآني براي دانش‌آموزان انجام شده است كه البته اين فعاليت‌ها و برنامه‌ها كه در قالب برگزاري مسابقات قرآن و نماز، محافل انس با قرآن و آموزش قرآن بوده بر هيچ‌كس پوشيده نيست.

وي در ادامه با اشاره به جهش اساسي آموزش و پرورش در حوزه امور قرآني طي سال جاري عنوان كرد: راه‌اندازي 10 هزار مدرسه قرآن طي سال جاري، اجراي طرح ارتقاي آموزش قرآن پايه سوم ابتدايي و طرح آموزش قرآن پيش‌دبستاني و مقطع ابتدايي از جمله اقداماتي بوده است كه در سال جاري با جديت دنبال شده و بي‌شك تأثيرات مثبتي را نيز در تربيت قرآني دانش‌آموزان به دنبال خواهد داشت.

يزدي‌خواه، با يادآوري اينكه رشد فعاليت‌هاي قرآني آموزش و پرورش در سال جاري به معني چشم‌پوشي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي قرآني وزرا و مديران پيشين آموزش و پرورش نيست، اظهار كرد: وزراي پيشين و ساير مسئولان و مديران آموزش و پرورش طي 30 سال گذشته زحمات زيادي براي تربيت قرآني دانش‌آموزان كشيده‌اند، اما طي سال جاري فعاليت‌هاي قرآني با يك جهش اساسي روبرو شده و گسترش چشم‌گيري پيدا كرده است.

رئيس سابق اداره‌كل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران در اين بخش از سخنان خود با بيان برخي ديگر از فعاليت‌هاي انجام شده طي سال‌هاي اخير در آموزش و پرورش بر نقش معلمان و مربيان در تربيت قرآني دانش‌آموزان اشاره كرد و ادامه داد: معلمان و مربيان به ويژه مربيان تربيتي و پرورشي نقش اثرگذاري در شكلد‌هي افكار دانش‌آموزان دارند كه البته در حال حاضر تلاش مي‌كنند تا نقش خود را در تربيت دانش‌آموزان به خوبي ايفا كرده و در قالب اردوهاي مختلف تربيتي و آموزشي و نشست‌ها و جلسات مختلف به تربيت قرآني دانش‌آموزان مي‌پردازند.

يزدي‌خواه با يادآوري تأسيس 10 هزار مدرسه قرآن طي سال جاري در سراسر كشور، عنوان كرد: در اين مدارس كه بنا است تعداد آن‌ها طي سال‌هاي آينده چند برابر شود آموزش‌هايي در رشته‌هاي روخواني، روان‌خواني، تجويد و ... به دانش‌آموزان ارائه مي‌شود كه تلاش داريم تا اين آموزش‌ها را به سمت و سويي هدايت كنيم كه بيشترين اثر را در جذب دانش‌آموزان به قرآن و آموزه‌هاي قرآني داشته باشيم.

وي در پايان با اشاره به نظارتي كه از سوي آموزش و پرورش بر مدارس قرآن وجود دارد، افزود: در تهران 1000 مدرسه قرآن با حمايت وزارت آموزش و پرورش فعاليت دارند كه تمامي فعاليت‌هاي اين مدارس در وهله نخست از سوي كارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران و در مرحله بعد از سوي كارشناسان اعزامي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به مناطق و مدارس شهر تهران مورد نظارت قرار گرفته و ارزيابي مي‌شود. 


منبع: ايكنا