اخبار ويژه
تحولات جدي در عرصه آموزش قرآن و تربيت نيروي انساني در راه است
تحولات جدي و خوبي طي سال تحصيلي پيش‌ رو در عرصه آموزش قرآن و تربيت نيروي انساني در راه است.

«سوسن كشاورز»، معاون وزير آموزش و پرورش و مشاور رئيس‌جمهور در امور تعليم و تربيت، با حضور در غرفه خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا) در هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم در پاسخ به اين پرسش كه چه دلايلي منجر شد بخش آموزش قرآن بر اساس ابلاغيه منشور توسعه فرهنگ قرآني به وزارت آموزش و پرورش محول شود؟، گفت: با توجه به اينكه اولين محلي كه كودكان پس از كانون خانواده و در بهترين زمان زندگي‌شان، به آن ورود پيدا مي‌كنند، نهاد آموزش و پرورش است، از سوي ديگر دانش‌آموزان در بهترين شرايط براي يادگيري به سر مي‌برند و تأثيرگذاري آموزش و پرورش در اين سنين بر روي دانش‌آموز به نسبت ساير نهادها بسيار زياد است، اين نهاد مي‌تواند بهترين سازوكار براي نهادينه كردن مفاهيم قرآني در ذهن كودكان باشد.

وي افزود: آموزش و پرورش با نيروي انساني متخصص‌ خود و ابداع روش‌هاي صحيح مي‌تواند دانش‌آموزي را كه وارد اين نظام آموزشي شده است، تحت سياستي يك‌پارچه و هماهنگ و با هدف‌گذاري درست پيش ببرد و اين حركت را از همان مقطع پيش‌دبستاني به صورت هدف دنبال كند، پس بهترين فرصت و سازوكار براي ترويج فرهنگ قرآني در آموزش و پرورش قرار دارد.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا با تدوين منشور توسعه فرهنگ قرآني شاهد تغييراتي در روند آموزش قرآن در آموزش و پرورش بوده‌ايم؟ گفت: همين كه پايه اول دبستان را آغاز آموزش قرآن معرفي كردند، در حالي كه قبلاً اين اتفاق در پايه سوم مي‌افتاد، همچنين امسال آموزش و پرورش را متولي بخش آموزش نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم معرفي كردند، اين‌ها مواردي است كه پيرو آن منشور توسعه فرهنگ قرآني با جديت دنبال شد.
معلم بايد با توجه به رغبت‌ها و زمينه‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان، آنها را گروه‌بندي كند و متناظر با هر گروه روش تدريس خاصي را به كار گيرد، نه اينكه روش يكساني براي همه استفاده كند، تربيت نيروي انساني در حوزه قرآن كريم انساني توانمند و ذوابعاد نياز دارد
معاون وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: وزير آموزش و پرورش طي ماه‌هاي اخير، تأكيد بسياري بر تأسيس مدارس قرآني داشتند و اعلام كردند كه در سال تحصيلي آينده، بايد حتماً در تمامي استان‌ها چندين مدرسه قرآني داير شود، چون بيشتر در قالب دارالقرآن‌ها خدمات آموزشي ارائه مي‌شد.

كشاورز تصريح كرد: مجموعه اين سياست‌ها و بيان اين مطلب از سوي وزير كه آماده پذيرش هر نوع ايده و پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ قرآني هستيم و كاهش سن ورود مباحث قرآني به دروس دانش‌آموزان، علاوه بر آن توجه بر ارتقاء محتواي كتب آموزش قرآن و نيز تأكيد بر تربيت نيروي انساني، اين‌ها پيرو اجراي همان منشور توسعه فرهنگ قرآني است.

مشاور رئيس‌جمهور در امور تعليم و تربيت ادامه داد: با توجه به سياست‌هاي وزير آموزش و پرورش، سال تحصيلي جديد شاهد تحولات جدي و خوبي در عرصه ايجاد انگيزه براي دانش‌آموزان و ارتقاي كمي و كيفي آموزش قرآن و تربيت نيروي انساني خواهيم بود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه تربيت نيروي انساني با چه شرايطي در آموزش و پرورش دنبال مي‌شود، گفت: آشنايي معلم با زبان عربي و يا تجويد قرآن را تنها شاخصه يك مربي قرآن نمي‌دانيم، چون بحث ايجاد انگيزه براي دانش‌آموزان و آشنا كردن دانش‌آموزان با فرهنگ قرآني، نيازمند آن است تا مربي با مباحث روانشناسي، جامعه‌شناسي و تعليم و تربيت آشنا باشد، چون وظيفه اصلي معلم، شناسايي استعدادهاي دانش‌آموزان است.

كشاورز ادامه داد: معلم بايد با توجه به رغبت‌ها و زمينه‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان، آن‌ها را گروه‌بندي كند و متناظر با هر گروه روش تدريس خاصي را به كار گيرد، نه اينكه روش يكساني براي همه استفاده كند، تربيت نيروي انساني در حوزه قرآن كريم انساني توانمند و ذوابعاد نياز دارد.

معاون وزير آموزش و پرورش بيان كرد: اگر چنين نيروي انساني را داشته باشيم در بحث ايجاد انگيزه براي دانش‌آموزان و ارتقاي كمي و كيفي محتوا و روش‌ها و معرفي فرهنگ قرآني براي دانش‌آموزان با كمترين مانع روبه‌رو مي‌شويم.

وي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آموزش و پرورش چگونه مي‌تواند در بحث آموزش بزرگسالان ورود پيدا كند؟ اظهار كرد: آموزش و پرورش به اين بخش ورودي ندارد، چون جزء وظايفش نيست، اما مي‌تواند به عنوان مكمل علاوه بر وظيفه‌اش ــ كه تربيت كودكان شش تا 18 سال است ــ عمل كند و در بحث آموزش قرآن به خانواده‌ها ورود داشته باشد، چون اگر آموزش و پرورش نسبت به آموزش قرآن به خانواده‌ها بي‌تفاوت باشد، عملكردش در آموزش قرآن به دانش‌آموزان ابتر باقي خواهد‌ ماند. 


منبع: ايكنا