اخبار ويژه
تمامي مدارس كشور موظف به برپايي كرسي‌هاي قرائت قرآن شدند
براساس اعلام دفتر گسترش قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش، تمامي 120 هزار مدرسه كشور در سال تحصيلي 90 ـ 91 موظف به برپايي كرسي‌هاي قرائت قرآن شدند.


به گزارش خبرگزاري قرآني ايران‌(ايكنا)، اداره‌كل دفتر گسترش قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ريزي براي برگزاري كرسي‌هاي قرائت قرآن در مدارس را براي سال تحصيلي 90 ـ 91 انجام داده است.

براساس اين گزارش، در سال تحصيلي 90 ـ 91 هر يك از مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه كه در مجموع 120 هزار مدرسه مي‌شوند، موظف شده‌اند تا در كنار برگزاري مسابقات قرآن و نماز و فعاليت تشكل‌هاي دانش‌آموزي و هيئت‌هاي مذهبي، كرسي‌هاي قرائت قرآن را نيز با حضور دانش‌آموزان برپا كنند.

در طرح برپايي كرسي‌هاي قرائت قرآن در مدارس كه از آغاز سال تحصيلي 90 ـ 91 اجرايي خواهد شد، هر يك از 120 هزار مدرسه كشور در مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه حداقل يك كرسي قرائت قرآن با حضور قاريان و حافظان قرآن كريم و دانش‌آموزان برگزار خواهند كرد كه در مجموع تا پايان سال تحصيلي 120 كرسي قرائت برپا و 120 كار قرآني در مدارس انجام مي‌شود.

در اجراي طرح «كرسي‌هاي قرائت قرآن» كه با حضور قاريان و حافظان قران كريم در مدارس اجرا خواهد شد، شرايطي فراهم مي‌شود تا دانش‌آموزان با قاريان، حافظان و فعالان قرآني در ارتباط بوده و با الگوگيري از آنان بيش از پيش به سمت انجام فعاليت‌هاي قرآني تشويق شوند.

گزارش ايكنا حاكي است، دفتر گسترش قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش براي سال تحصيلي 90 ـ 91 پيش‌بيني كرده كه علاوه بر برپايي كرسي‌هاي قرائت قرآن، كارگاه‌هاي «ارتباط با قرآن» را نيز با حضور دانش‌آموزان برگزار كند.

در كارگاه‌هاي «ارتباط با قرآن» كه همزمان با سال تحصيلي آينده در تمامي مدارس كشور برگزار خواهد شد، كارگاه‌هاي متعدد قرآني در رشته‌هاي مختلف براي دانش‌آموزان برگزار مي‌شود تا دانش‌آموزان علاوه بر انجام كارهاي فرهنگي، هنري، آموزشي و ...ارتباطي ميان اين فعاليت‌ها با قرآن ايجاد كرده و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري خود را با محوريت قرآن انجام دهند.

كارگاه‌ «خطبه‌هاي قرآني»، «قصه‌هاي قراني»، «صداشناسي قرآني»، «سخن‌وري آيات قرآن» «تفسير و ترجمه آيات قرآني» و.... از جمله كارگاه‌هايي هستند كه در طول سال تحصيلي 90 ـ 91 در كليه 120 هزار مدرسه كشور برگزار مي‌شوند.

همچنين، دفتر گسترش قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش از برگزاري همايش‌هاي قرآني طي سال تحصيلي 90 ـ 91 خبر داده است كه بنا بر برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اين همايش‌ها و محافل انس با قرآن كريم در سطح استاني و كشوري انجام خواهد شد. 


منبع: ايكنا