تاريخ و زمان
سه شنبه 8 بهمن 1398  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 457370
تعداد بازديد اين بخش: 11168
در امروز: 3618
اين بخش امروز: 74

بيشتر
خطبه ها

شماره خطبه

متن خطبه

فايل
1 آفرينش آسمان و زمين   
2  بازگشت از جنگ صفين  
3

خطبه معروف به شقشقيه

4  اندرز به مردم
5  رحلت رسول خدا
6

 آماده نبرد

7  نكوهش دشمنان
8  درباره زبير و بيعت او
9

 درباره پيمان شكنان

10

حزب شيطان

11

خطاب به محمد حنفيه

12

پس از پيروزى بر اصحاب جمل

13

سرزنش مردم بصره

14

در نكوهش مردم بصره

15

در برگرداندن بيت‏ المال

16

به هنگام بيعت در مدينه

17 داوران ناشايست
18 كوهش اختلاف راي عالمان
19

به اشعث بن قيس

20

در منع از غفلت

21

در توجه به قيامت

22

در نكوهش بيعت شكنان

23 در باب بينوايان
24

برانگيختن مردم به پيكار

25

رنجش از ياران سست

26

اعراب پيش از بعثت

27

در فضيلت جهاد

28

اندرز و هشدار

29

در نكوهش اهل كوفه

30

درباره قتل عثمان

31

دستورى به ابن‏عباس

32

روزگار و مردمان

33

وقتيجنگ بصره مي رفت 

34

پيكار با مردم شام

35

بعد از حكميت

36

در بيم دادن نهروانيان

37

در ذكر فضائل خود

38

معنى شبهه

39

نكوهش ياران و دعوت به جهاد

40

در پاسخ شعار خوارج

صفحه:    1   ،   2   ،   3   ،   4 ،  5  ، 6

1

تعداد بازديد اين بخش: 314
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.